pixel

Ще бъдат предоставени шест разрешения за проучване на подземни богатства

подземни богатства

Източник: publics.bg

Правителството одобри в сряда издаването на шест разрешения за проучване на подземни богатства, съобщават от Министерски съвет (МС).

Три от разрешенията са за скалнооблицовъчни материали. Те ще бъдат предоставени на „Йотов Стоун” ЕООД, ЕТ „Никгнайс – Николай Славов” и ЕТ „Асен Кьойбашиев”. За срок от 18 месеца в първия случай и 24 месеца в другите два ще бъдат проучвани площите „Рая” в землищата на селата Горна Кремена и Върбешница в община Мездра, „Куза” – край ивайловградското с. Кобилино и „Забърдо” – в землищата на с. Плетено и Сатовча, община Сатовча. Очакваният минимален размер на инвестициите за проучванията, е за над 97 хил. лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – за повече от 9700 лв.
Други две дружества – „Мат Кариери” ООД и „БС – Консулт Инженеринг” ЕООД, за срок от по една година ще проучват възможностите за добив на строителни материали. Те ще оперират в площите „Старата колиба”, разположена в землищата на селата Голяма Желязна и Лесидрен в област Ловеч, и „Лиза-2”, която се намира в общините Бобошево и Бобов дол, област Кюстендил. Планираните инвестиции са за 68 400 лв., а в екодейности ще бъдат вложени минимум 7500 лв.
Разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми за срок от три години ще получи „България Алфа” ЕАД. Площта, която ще бъде разработвана – „Звезда”, е разположена на територията на общините Хасково, Минерални бани, Черноочене и Първомай. Ценовото предложение на дружеството, направено при проведения търг, е в размер на 400 000 лв. без ДДС.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: