Строят супермодерен мост над Марица

maritza

Нов супермодерен мост ще бъде построен над река Марица в Пловдив. Новото съоръжение ще бъде с общ габарит 30 м. Включва две платна на движение по 10.5 м, разделителна ивица от 3 м и два тротоара по 3 метра.

Според проекта, трасето ще преминава върху съществуващия отводнителен канал в близост до стадион “Марица”, където ще се изгради колектор с голям отвор и дължина около 259 м, уточниха инженерите от софийската фирма “Илия Бурда”, цитирани от в. „Марица“.

Община Пловдив им възложи проектирането на моста през март, след проведена обществена поръчка. В близко време предстои одобрение на идейния проект.

Новият мост ще следва направлението на бул. “Копривщица-запад”, съобщиха от местната администрация. Съоръжението има характер на улица II клас и е част от западната тангента на града.

Северно от реката, съоръжението ще премине покрай стадион Марица и ще се свърже с бул. “България”. От проектантите се изисква да планират връзки с бул. “Марица-юг”, където те предлагат кръгово кръстовище, в съчетание с рампа от запад. Те залагат и бъдеща комуникация с бул. “Марица-север”, както и да се изгради кръстовище с бул. “България”.

Трасето е изключително важно за града, коментират експерти от местната администрация. То ще облекчи трафика и ще осигури безконфликтното му прехвърляне от район “Северен” в район “Западен”, без пресичане на жп прелезите.

“Слабото” място на подобни проекти е в здравината на конструкциите, обясняват специалисти. Те са проблем на повечето мостове над реката в Пловдив, което води до амортизирането им през годините и периодичната необходимост от ремонти.

Проектантите от “Илия Бурда” дават 10 години гаранция на съоръжението. За да се осигури необходимата пропускателна способност на моста, те предлагат връхна конструкция със сглобяеми, предварително напрегнати на стенд греди, обединени с монолитна пътна плоча.

Статическият отвор на гредите е 27 метра. Мостът е 7-отворен, с осово разстояние между стълбовете 29.50 м и обща дължина (без крилата) 233.5 м.

Предвидените предпазни огради са стоманобетонни в разделителната ивица и стоманени от външната страна. Осигурени са и предпазни стоманени парапети. Проектирането ще е двуфазно, с идеен и технически проект.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: