pixel

Строителната активност се подобрява според предприемачите

stroitelsvo

Общият показател на бизнес климата се понижава за първи път от началото на годината, като намалението е с 0.7 пункта спрямо нивото си от май поради по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите. Това стана ясно вчера от данните на националния статистически институт, публикувани вчера. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” запазва приблизително равнището си от предходния месец, като се регистрира леко намаление на производствена активност, като и очакванията на индустриалните  предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.

През този месец съставният показател „бизнес климат в строителството” остава приблизително на нивото си от май. Според строителните предприемачи активността в отрасъла се подобрява, като прогнозите им за следващите 3 месеца остават благоприятни.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, високата конкуренция в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец е регистрирано намаление на неблагоприятното им въздействие. Строителните мениджъри очакват също така продажните цени да се запазят на равнището от последните три месеца.

Данните на националната статистика показват също така, че съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 2.7 спрямо май. Това се дължи на влошените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за  развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца обаче са благоприятни. В същото време очакванията за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с май. Работата в отрасъла се ограничава от несигурната икономическа среда, високата конкуренция в бранша и слабото търсене, съобщава monitor.bg.

През юни показателят за бизнес климат в сектора на услугите намалява с 0,9 пункта, като основна причина за това са по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващата половин година. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, като и в очакванията им за следващите три месеца се наблюдава известен песимизъм, уточняват анализаторите от НСИ.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: