pixel

Стартира етап 1 от водния проект на Пловдив за над 31.8 млн. лв. по ОПОС

Оферти се приемат до 3 септември 2018 г. Ще бъдат отворени на 4 септември 2018 г.

Община Пловдив обяви търг за изпълнение на етап 1 от водния проект за 31 820 933.08 лв.. Финансирането е Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Оферти се приемат до 3 септември 2018 г. ще бъдат отворени на 4 септември 2018 г.

Наименованието на обществената поръчка е „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ по обособени позиции:

Обособена позиция  1: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“. Стойност 15 323 867.76 лв. без ДДС. Срок 458 дни.

Обособена позиция №2: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2)“. Стойността е 7 975 072.03 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 580 дни.

Обособена позиция  3: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3“. Прогнозна стойност е 8 521 993.29 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение 580 дни.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: