Изграждане на местен път до Китен

Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр. Китен, общ. Приморско”, включително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконови нормативни актове. Основната цел на проекта е възстановяване, подобряване на транспортно-експлотационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище град Китен, общ. Приморско.

Всичко за обществената поръчка можете да прочетете тук

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: