pixel

Среща на ВЕИ организациите и енергийния регулатор

зелена енергия

Източник: greentech.bg

Днес в столичния хотел „Шератон“ ще се проведе кръгла маса, на която ще се срещнат всички ВЕИ организации у нас с енергийния регулатор и електроразпредлителните дружества. Недоволни от въведените през септември „цени за достъп“, ВЕИ организациите очакват с нетърпение срещата с ДКЕВР и енерго-дружествата заради липсата на какъвто и да е диалог относно приемането на новата такса.

Кръглата маса е озаглавена „Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ”. В дебатите ще участват държавни институции от енергийния сектор, производители на енергия от ВЕИ, електроразпределителни дружества, финансови институции и работодателски организации. По-конкретно, очаква се да присъстват Делян Добрев (МИЕТ), Ангел Семерджиев (ДКЕВР), мрежовите оператори (ЕСО, ЕВН, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО), дипломатически мисии, бизнес сдружения, финансови институции. От страна на ВЕИ индустрията ще се включат Българската фотоволтаична асоциация (БФА), Българската соларна асоциация (БСА), Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Съюз на производителите на екологична енергия – БГ (СПЕЕ-БГ), НСНЕ Екоенергия. Представители на международната общност, сред които посланици и икономически съветници на държави от ЕС, Северна Америка и Югоизточна Азия, също ще се включат в дискусиите.

Кръглата маса е организирана от водещите ВЕИ сдружения: Българска търговско-промишлена палата (БТТП), Американската търговска камара (АмЧам), Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Представителството на италианския бизнес „Конфиндустрия“. Целта на събитието е да се предостави платформа за конструктивен диалог на всички заинтересовани страни – ДКЕВР, Електроразпределителни дружества, Крайни снабдители на електроенергия, ВЕИ производители, международни и местни банки, бизнес сдружения. Организаторите се надяват чрез открита дискусия този форум да очертае балансирани решения, които да бъдат във взаимен интерес за държавата, бизнеса и обществото.

Повод за провеждане на кръглата маса са актуалните сътресения във ВЕИ сектора. Сред основните теми на обсъжданията ще бъде Решението на ДКЕВР от 14.09.2012 г. с което бяха определени „цени за достъп“ до мрежата за ВЕИ производители. Напомняме, че „цената за достъп“ достига до 39% от общите приходи на електроцентралите и се заплаща единствено от ВЕИ производителите. Новата такса изправи пред финансови затруднения не само засегнатите производители, но и банките, финансирали инвестиционните проекти.

От приемането на таксата в средата на септември 2012 г. не са се състояли официални срещи на засегнатите ВЕИ производители с ДКЕВР и мрежовите компании. Поради тази причина на кръглата маса се възлагат големи надежди. Реализираните до момента политики за ВЕИ показват ясна нужда от повече прозрачност и диалог в сектора.

Непосредствено след края на кръглата маса, парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм се очаква да разгледа на второ четене изменения в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете са внесени като преходни и заключителни разпоредби на напълно несвързания с тематиката „Закон за експортния контрол” и целят да потвърдят със закон цената за достъп до мрежа за електрически централи от ВЕИ.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: