Специализираната карта на Черноморското крайбрежие ще е готова през 2014г.

карта

До края на ноември следващата година ще е разработена и внедрена информационна система за специализираната карта на Черноморското крайбрежие. Това стана ясно по време на междинна конференция по проекта „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за по-добро административно обслужване“, проведена в гр. Варна, на 7 ноември 2013 г. В конференцията участваха  заместник-министърът на инвестиционното проектиране Джейхан Ибрямов, изпълнителният директор на АКГГ инж. Валентин Йовев и кметът на гр. Варна Иван Портних.

Информационната система ще може да визуализира всички специализирани данни съгласно Закона за Черноморското крайбрежие, ограниченията в зона „А“ и „Б“, както и обектите – публична държавна и общинска собственост. Тя ще бъде съвместена и с информационната система на кадастъра и ще може да се визуализират данните от кадастралната карта, комбинирани със съответните специализирани  данни, което би позволило на държавата и общинската администрация да управляват собствените си имоти.

Проектът е насочен към икономически активното население в страната: собственици на недвижими имоти и правоспособни лица в областта на кадастъра и геодезията, както и бизнеса в лицето на строителни компании, агенции за недвижими имоти, инвеститори и кредитни институции. Общата му стойност е 2 247 945 лева.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: