pixel

България терм

България Терм е българо-италианска фирма с успешно присъствие на българския пазар. Директен вносител от водещи производители от Италия, Франция, Холандия, Чехия. Предлага компоненти и системи за газификация, отопление, вентилация, климатизация и др.

Прочетете също: