pixel

Солени глоби за собственици на опасни сгради

пловдив

Източник: dir.bg

Драстични санкции за собственици на неугледни сгради в Пловдив предвижда новата наредба за поправяне, заздравяване и ремонт на зле поддържаните сгради, съобщи в. „Марица“. Правилата ще се обсъждат на сесията на Общинския съвет. Наредбата беше приета през 2008 г., но без ефект, затова сега администрацията предлага нов вариант с конкретни срокове и по-ясни функции на комисията, която ще проверява опасните имоти.

В нея ще участват представителите на РДНСК и НИНКН (Националния институт за недвижимо културно наследство). До 10 000 лева са завишени глобите на собствениците, ако те не желаят да спазват правилата. Досега налаганите санкции бяха малко на брой и не надвишаваха 300 лева. По новата наредба кметът на общината или на района назначава комисия, която установява състоянието на имота и необходимите ремонтни дейности.

Комисията задължително оглежда сграда и съставя протокол. Кметът издава заповед за ремонт или събаряне на опасната постройка, в зависимост от състоянието є. Ако срокът не се спазва, се пристъпва към предварителното изпълнение на заповедта. Това означава, че общината ще прави ремонт или ще бута съборетината със свои средства, след които завежда изпълнително дело, за да възстанови разходите.

Ако предписанията за ремонт не са изпълнени, на собственика се налага глоба от 100 до 500 лева. В случаите, когато сградата застрашава здравето и живота на хората и собственикът, въпреки нареждането на кмета, нехае, общината може да го санкционира от 1000 до 10 000 лева.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: