София тех парк“ остава за следващия програмен период

sofia tech park

“София тех парк” няма да бъде построен до края на следващата година, както предвиждаха предварителните разчети и ще се финансира с европари през новия програмен период. Това се разбра от отговори на икономическото министерство на въпроси на “Труд”.

Дейностите по проекта ще бъдат разделени на два етапа. Тези по изграждането на инфраструктурата и пускането в експлоатация на технологичния център ще са със срок на изпълнение след 30 септември 2015 г. Дотогава ще се извършват само подготвителни работи по проекта, например разработване на концепция за функционирането на парка.

Решението проектът да бъде разделен на два етапа – за този и за следващия програмен период, е окончателно. Все още не е ясно каква част от парите ще бъдат пренасочени за следващия програмен период до 2020 г., но най-вероятно това ще бъде по-голямата част от средствата. “Като се имат предвид изпълнените дейности, проведените обществени поръчки, сключените договори с изпълнители, то за първия етап се очаква да бъдат заделени приблизително 10 млн. лв. от общо договорения ресурс от 97,8 млн. лв. по проекта”, обясниха от икономическото министерство.

Най-много пари са предвидени за строителството на сградите в парка, за инфраструктурата и за покупка на оборудване. Предвижда се да има иновационен форум, бизнес инкубатор, експериментариум, център за посетители, лаборатории, офиси и др. Решението какво ще се прави с освободените в сегашния програмен период средства ще бъде взето след като бъде определен окончателно размерът им.

Има две основни причини за разделянето на проекта на етапи, става ясно от отговорите на икономическото министерство. На първо място това е натрупаното закъснение при провеждането на обществените поръчки. В КЗК са постъпили общо 13 жалби по различните процедури. Седем от жалбите са по две от поръчките – за проектиране и изграждане на иновационен форум и на бизнес инкубатор. Четири жалби има и по процедурата за строителството на инфраструктурата.

Отлагането на значителна част от дейностите по проекта се налага и заради все още неприключилата процедура по пренотификация пред ЕК. Тя трябва да гарантира, че мярката съответства на европейските изисквания за държавните помощи. Приключването на процедурата е и условие за извършване на плащанията по проекта въобще, твърдят от министерството. Оттам посочват още, че чрез разделянето на проекта на фази ще се намали рискът от загуба на средства.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: