pixel

София отчита срив в новото строителство

строителство софия

Източник: trud.bg

Ако за кризата се преценява само по данните за 2012 г., значи за строителството в столицата същинският спад е настъпил именно през тази година. Това личи от данните на Националния регистър за ново строителство и реконструкции, в който от 9 години насам се вкарват параметрите на всеки градеж, за който местните власти са издали разрешение.

Докато през 2011 г. регистърът отчете само лек спад на обемите строителство спрямо 2009 г. и 2010 г., то през 2012 г. в София-град са били започнати с 44,34% по-малко строителни работи спрямо предходната година.

За 2012 година спрямо 2011 при жилищното строителство процентът на спад е 32,33%, при офис строителството е 54,73%, при търговските сгради намалението е 41,86%, а при промишлените и складовите сгради – цели 62,30%. Ваканционни селища и спортни сгради нито са строени, нито са реконструирани в столицата, показват данните.

През 2012-а жилищното строителство има най-голям дял от общото стартирало строителство в София през годината. Следват специализираните и публичните сгради, търговските, промишлените и складовите обекти. Офис площите през миналата година са на едно от последните места, следвани от хотелите и хотелските комплекси.

Данните за започнатото строителство показват известен синхрон с тези на националната статистика за броя на издадените разрешителни. През 2012 г. столичната община е издала с 5% по-малко на брой строителни разрешителни за жилищни сгради от тези през 2011 г.

Разгънатата застроена площ в тези жилища е с 19% по-малка от тази през 2011 г. При промишлените сгради издадените строителни разрешителни също са по-малко, но спадът е само с 25%, а не с драстичните 62,30%, както показва регистърът на започнатото строителство.

Всичко това показва, че намеренията да се започне дадена сграда, изразени чрез издаването на строително разрешително, все още не означават реално стартиране на самия процес. Най-вероятно съответният предприемач не е намерил финансиране или се е случило нещо друго, което е провалило плановете.

“Спадът в строителството е осезаем и за съжаление се чувства не само в столицата, а в цялата страна. И то в секторите, на които се е крепило строителството през последните няколко години”, коментира председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов.

Той има предвид инфраструктурните съоръжения и обяснението му е, че един по един много от големите обекти в страната приключват. Тези, които започват, пък са на по-малка стойност. Раздвижване в бранша очакват от някои оперативни програми като например “Околна среда”, по която трябва да се изградят ВиК съоръжения в много градове. Само че тя закъснява и от камарата изразяват надежда в следващия програмен период (2014-202О) тези строежи да започнат, за да се почувства подем в бранша.

Колкото до жилищното строителство, то е функция на самата икономика и дали ще е в подем или в спад, зависи от това дали хората ще се чувстват достатъчно спокойни за утрешния ден, за да теглят кредити, напомнят от строителния бранш.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: