pixel

Скачат делата за незаконно стротелство в Бургаско

sud-burgas

Скок в делата за незаконно строителство отчитат от Административен съд Бургас за м.г. Увеличение има и при данъчните и митническите дела, съобщи административният ръководител съдия Таня Евтимова.

91 % от делата са завършили с постановяване на решение или определение в срок от 1 месец, отчете съдия Евтимова по време на годишното Общо събрание на институцията.

На събранието присъства Румяна Монова, заместник – председател на Върховния административен съд.

16 са съдиите в Административен съд Бургас, те са разгледали общо 3661 дела през м.г.

24 са съдебните производства, образувани по жалби на кандидати за кметове, партии и коалиции срещу решения на Общински избирателни комисии. Всички са разгледани и решени в едномесечен срок, отчетоха от Административния съд.

Председателят Таня Евтимова информира и за извършената през май 2015 г. от инспектората на ВСС контролна проверка на дейността на магистрати и съдебни служители. Констатирана е много добра организация на работа, насрочване на делата през кратки интервали от време, разглеждане без забавяне и приключване в срок.

Информацията за делата с обществен интерес се актуализира своевременно на интернет-страницата на Административен съд Бургас, а за улеснение на потребителите има подробна информация за пътя на една искова молба или жалба, заяви още съдия Евтимова.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: