Sinorix NXN – гасене с натурални агенти с грижа за околната среда

Sinorix-NXN1

Да изберем устойчиви продукти, които защитават околната среда, е от изключителна важност за всички нас. Решението на SiemensSinorix NXN противодейства на пожара почти веднага, като намалява потенциалните вреди. Фокусирано върху защитата на човешкия живот, активите и непрекъснатостта на бизнеса, то комбинира опростена концепция и съвременни технологии, модернизирайки традиционната пожарна безопасност.

Гасителните агенти са съставени от естествени газове като аргон, азот и въглероден диоксид. Те са идеални за приложение при специфични обекти като хранилища за химикали (аргон), критична електрическа инфраструктура (азот) или пространства, в които няма хора (въглероден диоксид). Портфолиото Sinorix NXN използва само агенти и съставки, които се срещат по естествен път в атмосферата и не вредят на околната среда. То има и намален екологичен отпечатък благодарение на компактния си и гъвкав продуктов дизайн.

Устойчиво портфолио, щадящо природата

Новите пожарогасителни агенти Sinorix NXN не са химически активни, не предизвикват увреждаща реакция или отделяне на остатъчни продукти при контакт с огъня. Дори при случай на инцидент не се изисква почистване след употребата им, тъй като пожарогасителните агенти не замърсяват и позволяват бързо възстановяване на бизнес дейностите.

Sinorix-NXN1

Инертните газове се характеризират с ниска електропроводимост, което ги прави идеални за всякакви приложения, при които става дума за защита на критична инфраструктура. Аргонът, азотът и въглеродния диоксид предлагат отлични пожарогасителни качества при пожари от клас A (твърди материали), B (запалими течности) и C (запалими газове). Аргонът е и оптимално решение за пожари от клас D (метали), а азотът – за клас E (електрическа инфраструктура).

Новите пожарогасителни натурални агенти Sinorix NXN не разрушават озона в атмосферата (ODP) и не подлeжат на регулаторни ограничения или спиране от производството. Те отговарят на EN стандартите и регулациите и разполагат с необходимите сертификати, включително VdS и CNPP, гарантирайки устойчивост на пожарогасителното решение.

Нова концепция при проектирането

Новата ADV технология (Advanced Double Actuation Valve) на Siemens пести разходи и увеличава ефективността през всички жизнени фази на системата за пожарогасене. Продуктовото портфолио е опростено чрез въвеждане на унифицирани компоненти, които са еднакви за всички видове агенти. Сега се използва един-единствен вид пневматичен активатор за всички налягания (8-360 bar) и само един вид вентил за цилиндрите както при електрическо, така и при пневматично активиране. Това прави процеса по проектиране по-гъвкав и ефективен (например, калкулациите за нови конфигурации или нови агенти могат да бъдат направени по-бързо). С помощта на ADV технологията смяната на цилиндър и времето за необходимите дейности по инсталация (до 25% по-бързо) се подобряват драстично. Потребителите вече могат да инсталират и поддържат пожарогасителната система по-лесно и много по-бързо.

Подкрепа през целия жизнен цикъл на сградата

Освен с локално представителство по продажби, Siemens разполага и с компетентен център във Виена и тестови съоръжения в Швейцария, където нови и специализирани пожарогасителни решения биват изпробвани и подобрявани. Тези съоръжения предоставят специализирана експертиза при нови, сложни или необичайни приложения. Siemens подпомага работата през целия жизнен цикъл на сградата чрез модерни инструменти, включително спецификации, BIM данни, както и избор, конфигуриране, поръчка и остойностяване на продукти чрез онлайн инструменти. Достъпът до експертизата, познанията и опита на Siemens в процеса на проектиране елиминира допълнителната работа по инженеринга и намалява разходите по проекта, същевременно повишавайки безопасността при пожар.

С цел по-голяма сигурност и намален риск новите системи за пожарогасене Sinorix NXN предлагат лесна интеграция в цялостни решения за пожарна безопасност, включително детекция на пожар и евакуация. Допълнителна полза от тази интеграция е оптимизираното управление на сградите чрез възможността за облачно-базирани дигитални технологии, които устойчиво намаляват разходите за функциониране и поддръжка.

Вижте повече информация за портфолиото за пожарогасене с натурални агенти Sinorix NXN или пишете на [email protected]

Free Download center: Тук можете да изтеглите всички брошури, инструкции, спецификации и техническа документация на направление Сградни технологии на Siemens за Android и iOS.
Free Scan to HIT: С това приложение можете да сканирате двумерния матричен код на продуктите и незабавно да получите достъп до цялата важна информация за продуктите като таблици с данни и инструкции за монтаж.
Тук можете да откриете всички приложения на Siemens:

 GooglePlay AppStore

Сименс

Siemens AG е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии, като генерира приходи от „зелени” продукти и решения в размер на 28 милиарда евро за финансовата 2010 година. Siemens е на българския пазар от повече от 130 години, като днес в компанията работят над 450 души, 200 от които са заети в производството на компоненти за трансформатори. Компанията предлага на българския пазар иновативни продукти, решения и услуги от огромното си портфолио – от първата телеграфна мрежа в страната след Освобождението, първите електрогенератори и рентгенови апарати през 20-те години на 19 век, до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала работеща в комбиниран цикъл, модернизация на производствените процеси в индустрията, интелигентни сградни технологии, безопасни и ефективни медицински апарати от най-висок клас.

Прочетете също: