Siemens стартира конкурс за студенти Sofia Answers

Сименс

Източник: uacg.bg

Siemens стартира конкурс за студенти Sofia Answers.Основната цел на конкурса е да приобщи и обедини студенти с интерес в техническите специалности да участват с идеи за градското обновяване и развитие на София. Целта на Siemens е да поощри младите специалисти в България, както и да ги стимулира да доразвият и интегрират в картата на София иновативни решения на Siemens за развитие на градската инфраструктура. Идеята е първите три проекта, които ще бъдат наградени, да бъдат представени пред Столична община с опцията в последствие да могат да се осъществят и на практика.

Право на участие имат всички студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Крайният срок за предаване на проектите е 14 декември 2012 г. Наградените ще бъдат обявени на официално церемония през януари.

Наградите са посещение на най-новата архитектурна забележителност на Лондон – The Crystal; стаж в Siemens България, отговарящ на интересите и образованието на победителя и таблет.

Сименс

Siemens AG е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии, като генерира приходи от „зелени” продукти и решения в размер на 28 милиарда евро за финансовата 2010 година. Siemens е на българския пазар от повече от 130 години, като днес в компанията работят над 450 души, 200 от които са заети в производството на компоненти за трансформатори. Компанията предлага на българския пазар иновативни продукти, решения и услуги от огромното си портфолио – от първата телеграфна мрежа в страната след Освобождението, първите електрогенератори и рентгенови апарати през 20-те години на 19 век, до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала работеща в комбиниран цикъл, модернизация на производствените процеси в индустрията, интелигентни сградни технологии, безопасни и ефективни медицински апарати от най-висок клас.

Прочетете също: