pixel

Шест нови алейни маршрута в Природен парк „Витоша”

Витоша

Източник: vestnikstroitel.bg

Възстановена и ремонтирана ще бъде съществуващата туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша“. Това стана ясно на първата пресконференция по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II”, дадена от дирекцията на парка.

Проектът е на стойност почти 1,9 млн. лв. и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Една от целите му е да бъдат създадени зони на спокойствие на едрите хищници чрез насочване и концентриране на туристическия поток, което предвижда възстановяването и обновяването на туристическата инфраструктура в парка, включително шест алейни маршрута.

В рамките на проекта предстоят ремонти по възстановяването на подпорни стени, каменни канавки и стъпала, настилки, бордюри, водостоци. Планът включва още реновирането на дървени мостове, прагове, скари и парапети. Общата продължителност на строително-ремонтните дейности е 34 месеца. Предвидено е и разработването на специализирани кадастрална карта и устройствен план на инфраструктурата в парка.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: