pixel

91 проекта ще си разделят над 140 млн.лв по ПРСР

финансиране

Източник: vestnikstroitel.bg

По трите големи общински мерки от Програмата за развитие на селските райони продължават ударно да се усвояват средства. Този път са одобрени общо 91 проекта за сума от 141,6 млн. лв., които ще отидат основно за ремонт на пътища и туристическа инфраструктура. Средствата са отпуснати по мерките 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Най-много пари ще се усвоят по мярка 321 – 109 млн. лв. С тях повечето общини ще ремонтират пътища. Голям е и броят на одобрените проекти за строеж или модернизиране на спортни комплекси. Сред тях е предложението на община Крумовград за създаването на четири футболни миниигрища.

Някои населени места ще вложат средствата в обновяване на водоснабдителни системи и читалища. Общините Ружинци и Ново село ще създадат информационен център за електронно обслужване на гражданите и бизнеса, а Неделино ще въведе електронна система за управление на документи във всички населени места на общината.

15 са финансираните проекти по мярка 322, зад които стоят близо 18,5 млн. лв. И в този случай ще има средства за обновяване на пътища, като заедно с това ще се реновират паркове, тротоари и площади. Общините Своге и Брезник ще подменят уличното си осветление, а общините Копривщица, Костенец и Рудозем ще ремонтират читалища. Едно от предложенията предвижда повишаване на енергийната ефективност на читалище в община Шабла.

Субсидия от 14,1 млн. лв. ще получат и 45 проекта по мярка 313. Предложенията са насочени към развитието на интегриран селски туризъм, подобряването на туристическата инфраструктура и създаването на информационни центрове.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: