Санирани още 62 сгради до октомври 2015 г.

sanirane

Заместник-министърът на регионалното развитие Ангел  Петров подписа Рамкови споразумения  за извършване на строително-монтажни дейности по проекта за енергийно обновяване на българските домове за град София и Северозападен район. Рамковите споразумения се сключват след проведена обществена поръчка за обособени позиции  1 и 7. Те включват изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град София и Северозападен регион, включващ градовете Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен и Лом.

Следващата стъпка е фирмите, спечелили обществените поръчки, да бъдат поканени да представят своите оферти за всяка одобрена сграда, в резултат на което ще се сключват индивидуални договори за всяка една от тях.

Прогнозният брой сгради, които следва да бъдат обновени, според обявлението за възлагане на обществената поръчка в София са 54, като индикативната стойност на строително-монтажните работи е малко над 14 млн.лв.

Избраните фирми за изпълнение на СМР за гр. София са: „Хидроизомат“ АД, „Доби Строй“ ЕООД, „Инфраструктурна компания“ АД, „Мират Груп“ ООД, „КИК Дизайн“ ООД, ДЗЗД „Жилсан“, Консорциум „Европейски дом“, „Планекс  Билд“ ООД, Сдружение „Инфра РС Енерджи“, „Еко Строй“ ООД, ЕТ „Васил Иванов Костов“, „НВГ Груп“ ЕООД, „Универсал Строй Консулт“ ООД и „Красин“ ООД.

Избрани са и фирми за проектиране и авторски надзор. Това са „ТСД Груп“, ДЗЗД „Ребилд“ и „Вамос“ ООД, с които са сключени рамкови споразумения.

В Северозападен регион избраните фирми за изпълнение на СМР са „КСВ& Инфракорект 2014“ и „Бодрост 96“ ЕООД.

Прогнозният брой сгради, които следва да бъдат обновени, според обявлението за възлагане на обществената поръчка, е 8  броя, като инвестицията се изчислява на близо 2,2 млн.лв. без ДДС.  Проектант и авторски надзор е Консорциум „ППМ-Ивалс“.

Строителните дейности по всяка конкрептна сграда ще започне след изработването на инвестиционен проект за всяка сграда, издаването на разрешение за строеж и сключване на индивидуален договор въз основа на Рамковото споразумение за извършване на строително-монтажни дейности по програмата. Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи е 31.10.2015 г., като в този срок сградите трябва да бъдат въведени в експлоатация.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: