pixel

Днес се откри международен форум за устойчиво градско планиране

Форумът Sustainability Forum Sofia – More than Green се провежда в хотел „Хилтън“.

Тази година за първи път в България  международно признатия експерт арх. Стефан Андерс ще представи “Системата за оценка на градски структури DGNB като инструмент за планиране и осигуряване на качеството.“  На форума ще бъдат представени полезни практики и  реализираните  устойчиви проекти във Франкфурт на Майн и проект Казарми Бабенхаузен.

SustainabilityForumSofia2012 е международно събитие, част от Световната седмица за устойчиво строителство организирано ежегодно от Българския съвет за устойчиво развитие. Тази година събитието е фокусирано върху устойчивото градско развитие и териториално планиране и цели ясно да дефинира основните  аспекти на устойчивостта– социални, икономически,екологични и приносът на интелигентния град за справяне със съвременните проблеми. Форумът е място за среща на водещи представители от политиката, бизнеса и научните среди.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: