pixel

Санирането ще стига до 67 града

саниране

Източник: trud.bg

Със старта на новата оперативна програма “Региони в растеж”, която заменя “Регионално развитие”, от началото на 2014 г. санирането на многофамилни жилищни сгради няма да бъде вече същото, както досега. Дейностите по него ще бъдат много повече, както и градовете, в които ще работи програмата, съобщиха за “Труд” от регионалното министерство.

Целта на ведомството при преговорите с Европейската комисия е да получи много по-голям бюджет за следващия програмен период. Сегашната програма предвижда общо 63 млн. лв. за саниране. В следващия програмен период средствата за саниране на жилищни сгради ще са поне 250 млн. лв.

Сега парите трябва да покрият разходите на около 180-200 жилищни сгради в страната за полагане на топлоизолация, оправяне на покривите, смяна на дограмата и на горивната инсталация, където това се налага или е желано от обитателите. Те трябва да заплатят 25% от разходите по санирането, а останалата част се заплаща от програмата.

В новия програмен период ще има много повече допустими дейности, казаха от Министерството на регионалното развитие. Предвижда се например да се правят и пълни реконструкции на сградите, както и да се разреши подменяне на инсталации, които на пръв поглед нямат нищо общо с повишаване на енергийната ефективност, например ВиК. Също така – оправяне на асансьори и електрически инсталации.

Сред допустимите дейности по програмата ще е например и конструктивното укрепване на сградите, за които това се налага. В сегашната програма има изискване за изработване – безплатно за бенефициентите, на анализ на конструктивната устойчивост на сградата. Ако това обследване обаче открие някакви дефекти, отстраняването им трябва да се поеме изцяло от обитателите на блока. В бъдещата оперативна програма тези разходи или поне част от тях ще са за сметка на европейските пари.

Бъдещата оперативна програма ще обхване и много повече населени места – 67, докато сегашната действа само в 36 града. Дори след началото на 2014 г. да се появят много повече кандидати от големи панелни блокове отколкото сега, средствата би трябвало да стигнат за повече от 400 сгради.

Стремежът на българската страна при преговорите с ЕК е да се запази поне 50% съфинансиране на дейностите по санирането от страна на ЕС, което не е невъзможно. С уговорката, че безвъзмездната част от разходите по обновяването ще е половината, започна и сегашната оперативна програма. През март тази година бе постигнато увеличение на безвъзмездната част на 75%, т.е. гражданите трябва да покрият само една четвърт от разходите. При положение че средният разход за саниране на един среден по големина апартамент от 75 квадрата е около 10 000 лева, за хората остава да осигурят към 2500 лева.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: