pixel

Русе участва в международен проект устойчива градска мобилност

ustoichva gradska mobilnost

Русе представя България в международния проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност” – BUMP (Boosting Urban Mobility Plans), финансиран от програма „Интелигентна енергия – Европа” на Европейския съюз.

BUMP подкрепя институциите на местната власт в градове от 9 европейски държави с население между 40 000 и 350 000 жители да развият своите планове за устойчива градска мобилност. Проектът BUMP предоставя на проектанти, еколози и технически експерти в общините познания и умения за планиране и управление на устойчивата мобилност в градските и крайградските зони. В проекта участват градски управи от Италия, Испания, Германия, Великобритания, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, България. Водещ партньор е Бизнес център AREA от Триест, Италия.

Българският партньор в изпълнението на проекта BUMP е Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество” (София).

Националните и международните събития в рамките на проекта ще предоставят ценна възможност за обмяна на опит и обучения. В момента проектът е във фазата на обученията – планирани са двудневни семинари по 6 модула в различни български градове. Първото беше проведено в София през януари, а второто предстои в Русе на 20 и 21 февруари 2014 г.

След приключване на обученията, участниците ще се включат в четири съвместни тренинг-сесии в Италия, България, Германия и Унгария, където ще обменят опит, подходи и ноу-хау.

В следващата фаза ще бъдат избрани най-мотивираните общини, които ще получат подкрепа при разработката на техните планове за устойчива градска мобилност. Тя включва професионални консултации от екип експерти относно събиране и оценка на данни, включване на заинтересовани лица и др. Градовете с най-добри резултати ще бъдат рекламирани на национално и европейско равнище като „BUMP пионери” и от своя страна ще станат домакини на международни делегации, пред които ще споделят опит и подходи.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: