Ръст в продажбата на строителни материали

ръст

Източник: darikfinance.bg

Строителният сектор се съживи през февруари. Индексът на строителната продукция на НСИ се покачва с 0.6% над равнището му от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 7.9% на строителната продукция през февруари 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 година.

На месечна база продукцията от гражданско и инженерно строителство бележи увеличение от 3.1%, докато сградното строителство намалява с 1.1%.

Увеличението на строителната продукция на година база се определя предимно от положителния темп при сградното строителство, където нарастването, изчислено от календарно изгладени данни, е 15.0%, докато при гражданското и инженерното строителство е регистрирано намаление от 1.2%.

Тези данни контрастират рязко с картината от февруари миналата и по-миналата година, когато строителната продукция бележеше спад съответно с 13.2% и с 26.8% на годишна база.

Тоест дъното в сектора вече е достигнато и вече се наблюдават първите признаци за излизане от кризата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: