Противопожарни врати Hörmann

При пожароустойчивите врати всяка минута е от значение

В контекста на новата продуктова норма EN 16034 производителите на пожароустойчиви врати са длъжни да се адаптират към новите изисквания, като ситуацията се променя също и за проектантите и дистрибуторите: в бъдеще вратите ще могат да се сравняват помежду си значително по-лесно. Дотук за бъдещето. Как стоят нещата с наличните пожароустойчиви врати ще ни разяснят Оливер Бардел от Hörmann и Маркус Дьор от Международната агенция за изпитване на врати (IPATT).

„В случай на пожар често се случва само няколко минути да решават между живота и смъртта. У дома най-често пожарите възникват в кухнята, при генериране на топлина или в областта на техниката. За съжаление се случва прекалено често обитателите на дома да бъдат изненадани по време на сън.“, съобщава Маркус Дьор, ръководител на Международната агенция за изпитване на врати – IPATT KG. „За да се предотврати разпространението на огъня и дима в отделните помещения в сградата, докато обитателите й я напуснат и пристигне пожарната, строителните правила предвиждат използването на пожароустойчиви, а отчасти също и на комбинирани пожароустойчиви и димозащитни врати. Обичайните за жилищното строителство пожарозащитни врати T30 спират навлизането на пламъци за минимум 30 минути в стандартни условия. Освен това повишаването на температурата по индиректно изложената на огъня страна се ограничава с помощта на скъпа вътрешна изолация. Тъй като допуснатите понастоящем в Германия пожароустойчиви врати трябва също така да затварят и херметично, т.е. разполагат с обхождащо от 3-те страни плътно прилепващо уплътнение, те възпрепятстват също и проникването на дим. Още по-висококачествени са пожароустойчивите врати, които са класифицирани допълнително и в клас по димозащита, което позволява още по-ефективно ограничаване навлизането на дим и горещи газове.“, допълва експертът по противопожарна защита.

Едва неотдавна в заарландския завод за врати на Hörmann Фрайзен, по време на преустройство, беше демонтирана 15-годишна стара пожароустойчива врата, която с цел гарантиране на качеството беше подложена на изпитване за пожароустойчивост в IPATT KG. Оказа се, че вратата, монтирана през 1999 г. като външна врата, все още изпълнява безпроблемно изискванията на стандарта DIN 4102-5 по отношение на продължителността на пожароустойчивост T30. За ръководителя на изпитващата лаборатория Маркус Дьор това е още едно доказателство за пословичното качество на Hörmann.

Далеч не всички врати обаче, които са били монтирани като пожароустойчиви, продължават да отговарят на изискванията и след толкова време. Днес към това се добавя и значително затегнат метод за изпитване и класификация, след въвеждането на европейските норми като например EN 1634-1 (продължителност на пожароустойчивост), EN 1634-3 (димозащита) и EN 14600 (изисквания и класификация) през последното десетилетие. Един некомпетентно извършен монтаж, както и липсата на техническа поддръжка и поддържане в изправност също допринасят съответно. По тази причина Оливер Бардел, търговки директор на завода за врати на Hörmann във Фрайзен предупреждава: „Изборът на отговарящи на строителните изисквания противопожарни врати, както при ново строителство, така и при реновиране, трябва да се прави много внимателно. В тази връзка строителните правила съдръжат условия относно продължителността на пожароустойчивост, плътното затваряне, автоматичното затваряне, годността за продължително функциониране и евентуално относно димозащитата, които непременно трябва да се вземат предвид.“ Въпреки тези високи изисквания обаче все още са налице опустошителни пожари. Именно при по-старите сгради често контролът и поддръжката на вратите се занемаряват. Ако например съответната врата е разполагала с уплътнения, те често са износени или дори липсват. Ето защо за Оливер Бардел е ясно, че една противопожарна врата трябва да се проверява от специалист най-малко веднъж годишно. Също така той препоръчва на потребителя да проверява и сам поне веднъж месечно дали вратата се затваря самостоятелно, коректно и плътно след отваряне.

„Ние сме много добре подготвени за новата европейска продуктова норма“, информира Оливер Бардел. „От 2000 г. насам противопожарните врати Hörmann се изпитват успоредно съгласно германските и европейските предписания. Новата серия врати OD, чието производство стартира в края на последната година, представлява изцяло пригодена за Европа продуктова гама, която отговаря напълно на изискванията на новата европейска продуктова норма за противопожарните врати EN 16034. Хармонизирането на тази норма е публикувано на 10 юли 2015 г. в Официалния вестник на ЕС. Периодът на съвместно съществуване – а с това и възможността за CE маркировка – започва на 1 декември 2015 г. и приключва на 1 декември 2018 г. Възможността за евентуално удължаване на периода на съвместно съществуване ще бъде разгледана на по-късен етап. Въз основа на новата и обширна класификация в рамките на CE маркировката обученията на Hörmann относно продуктите и монтажа стават все по-посещавани. Това показва, че отрасълът се адаптира интензивно към новостите.“

Фигура 1: 8.37 ч.: Светлината от огъня се забелязва при долния кант на вратата още в началото на изпитването.

Фигура 2: 9.02 ч.: Направената след 25 минути инфрачервена снимка показва разпределението на топлината. Не е налице преминаване на пламъците.

Фигура 3: 9.14 ч.: Тестовото време от 30 минути енадхвърлено успешно. 30-те минути са изтекли в 9.07 ч.

Хьорман България

Към пазара на строителни елементи днес се добавят вратите за дома и индустрията на фирма “Хьорман”, като в рамките на Европа това е най-голямата фирма в този бранш. Това бе постигнато през годините от фамилната фирма посредством постоянен растеж, иновации, гаранции за качество и близост до клиента. - Гаражни врати - Индустриални врати - Задвижвания - Техника за разтоварване - Интериорни врати - Каси - Алуминиеви прозорци

Прочетете също: