pixel

Профисионално решение за ремонт на покрива

покрив

Покривът е тази част от сградата, която е непрекъснато изложена на всички атмосферни влияния: УВ лъчи, замръзване и размръзване, свличане на сняг, вятър, интензивни валежи, градушки и др. Годините и атмосферните условия постепенно повреждат покривите на сградите и след време се налага да се ремонтират. Когато се появи теч, значи ремонтът му е неизбежен. Ремонтът в такъв случай трябва да се направи колкото може по-скоро, защото отлагането му може да доведе до по-сериозни проблеми, свързани с последвала необходимост от ремонт и на вътрешните части на сградите и разположената отдолу техника, складирана продукция или обзавеждане.

С повишаването на температурите, въпросът за ремонтите става все по-актуален. Много хора свързват топлото време с планове за предстоящи ремонти. В някои случаи ремонтите са свързани с освежаване или разкрасяване на дома, а в други – с решаване на неотложни проблеми след тежката зима. Към втората група спада и необходимостта от ремонт на покрива.

Ондулин има разработени системи за ремонт на всички видове покриви, независимо от наклоните и вида на съществуващото покритие.

Когато говорим за ремонта на скатните покриви, то можем да обобщим че скатните покриви, които у нас основно се нуждаят от ремонт са покрити с керемиди, ламарина или азбестоциментови листове.

Повечето керемидени покриви, които се нуждаят от ремонт са построените преди 40-50 години. Тези покриви преобладаващо са направени при технология без летви и без изолационни слоеве. Те се  нуждаят не само от пренареждане или подмяна на керемидите, но и от сериозен ремонт на дървената конструкция. Обхватът на видовете работи зависи от състоянието на конкретния покрив. Поради това, че покривът е даденост не могат да се правят съществени изменения по него за да се избегнат някои от причините за повреди на покритието (без големи допълнителни инвестиции). Например, трудно биха се променили наклоните, трудно би се осигурила по-добра вентилация с масово предлаганите материали и т.н. В много от случаите се налага пълна подмяна на съществуващите керемиди поради невъзможността за напасване на старите модели с новите.

На база на многогодишния си международен опит Ондулин създаде системата „Ондулин под керемида”, която дава възможност да се запази специфичния облик на керемидените покриви със съвременно техническо решение и на изгодна цена. Системата придоби популярност през последните 20 – 25 години  основно в страните с традиция в използването на керемидите, като Италия, Испания, Португалия, Гърция и Турция. „Ондулин под керемида” е цялостна система. „Ондулин под керемида” е цялостна система. Тя включва: листове /Изолин или Руфолин/, куки и летви за закрепване на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и др. Трудно би могло да се намери ограничение в нейното приложение, защото е разработена с всички детайли и е подходяща за всякакъв вид керемиди. Минималният наклон на приложение е ограничен на 18% /значително по-малко от този за керемидите/, което предлага уникална възможност за разширяване обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви.

ремонт

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ИНВЕСТИТОРА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА Ондулин ПОД КЕРЕМИДА:

Икономичност:
– Не е необходим основен ремонт на дървената конструкция, нужно е минимално количество нов дървен материал;
– Не е необходимо закупуването на нови керемиди, а се използват старите;
– Не е необходимо сваляне на керемидите от покрива – икономия на труд;
• Безопасност – не се разпокрива целия покрив – няма нужда от временна хидроизолация;
• Подобрена топлоизолация – с Ондулин под керемида се намаляват енергийните разходи с 5%;
• Подобрена звукоизолация – външният шум се намалява с 27 %;
• Подобрена вентилация;
• Универсалност
– приложима е при всякакъв вид керемиди;
• Сигурност – Гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др;
Дълготрайност.

керемиди

За ремонт на покриви с повредено покритие от корозирали ламаринени листове или компрометирани азбесто-циментови листове, Ондулин отново има разработена система „Ондулин Препокриване”. Това е още едно ефикасно приложение на листовете Ондулин Класик. Тя е специално разработена за ремонт на покриви с повредено покритие: корозирали ламаринени листове, компрометирани азбесто-циментови листове, които са опасни за здравето на хората при демонтаж, рулонни изолации, битумни керемиди и др. Не се налага демонтирането на съществуващото покритие, а благодарение на лекотата на листовете Ондулин Класик (4 кг/м²), допълнителното натоварване на носещата конструкция е незначително.

С Ондулин Класик се препокрива повредения покрив, като се осигурява не само надеждна хидроизолация, а допълнителна звуко- и топлоизолация, но и се избягват разходите за демонтаж и транспорт на старото покритие. По време на ремонта не се нанасят поражения на интериора в сградата, скъпо струващо прекъсване на производствения процес, преместване на техника и материали.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА Ондулин ПРЕПОКРИВАНЕ:

• Икономичност – намалени разходи за материали и труд, скъсяване на сроковете за ремонт;
• Безопасност – не се налага да се демонтира съществуващото покритие, т.е. няма риск  за здравето на работещите (особено важно при покриви с азбесто-циментови плоскости);
• Подобряват се топло- и звукоизолацията на покрива (между стария покрив и листовете Ондулин може да се положи допълнителна топлоизолация);
• Не се демонтира съществуващото покритие, т.е. няма риск за здравето на работещите (особено важно при покрив от азбесто-циментови плоскости);
• Намалява се рискът от кондензация, поради подобрената вентилация;
• Полученият двоен покрив практически не се нуждае от поддръжка.

Когато се подготвя ремонт на покрива е необходимо да се има предвид, че ремонт на покрива се прави, когато не вали. Затова подгответе покрива за зимния сезон навреме. Нашите специалисти ще Ви помогнат за решаване на всеки проблем с покрива и ще Ви предложат най-доброто решение.

Ондулин Класик

Ондулин СМ

Официален търговски офис за България на френската призводствено-търговска група ONDULINE – световен лидер в производството и продажбата на висококачествени покривни и хидроизолационни материали от лек тип.

Прочетете също: