pixel

Проект за музей на съвременното арабско изкуство в Шарях, Обединени арабски емирства

Museum 1

Базираното в Гиза, Египет, архитектурно студио Cell Studio спечели конкурс за проект, наречен „Музей Барджил“, за съвременно арабско изкуство, който свързва миналото с бъдещето. Музеят ще бъде изграден в град Шарях, Обединени арабски емирства (ОАЕ).

Museum 2

Дизайнът се стреми да покаже ролята на изкуството като разказвач на историята от собствена гледна точка чрез извикването на колективната памет и съотнасяйки я към съвременната епоха със своите нужди и характеристики, основаващи се на многообразието и съвместното съществуване, приемайки другите. И това се е отразило в дизайна на обществения площад, вдъхновен от идеята за древен арабски двор, за средище за културни и артистични събития, отворен към небето, за да поддържа връзката с природата, която е основният източник на вдъхновение за изкуството. Съвременното изкуство до голяма степен е символично и изразително. Арабският регион претърпява сложни политически събития, които повлияват на изкуството, но то запази идентичността си. Пространственият опит подчертава това чрез прехода от външната арена към вътрешните галерии, свързани визуално с вътрешния двор и различните във височина нива, за да достигнете отново най-високата, отворена към небето, точка, и оттам да обхванете с поглед проекта изцяло.

Museum 3

Този ​​проект изпълнява поставеното задание по оригинален и вълнуващ начин. Предложението съчетава историческото със съвременното и задава много въпроси като регионалното срещу международното, както и традиционното срещу модерното. Проектът свързва миналото с бъдещето и идеята за арабска къща на изкуството е ясно видима навсякъде в оформените пространства.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: