Проект с тройно нулево нетно потребление в Олбани

Garrison Architects

Според Garrison Architects The Seventy-Six е първото жилищно строителство с тройно нулево нетно потребление (енергия, вода и отпадъци) в Съединените щати. Но новият проект на компанията в Олбани, Ню Йорк е много повече от това.

„Разработката включва техники за биофилен дизайн, които осигуряват на жителите възможността да отглеждат храната си в обща оранжерия, център за градско земеделие, влажни зони и поливна сеялка във всяка жилищна единица. С практически възможности за обучение, включително център за обучение по STEM, този комплекс се надява да образова и вдъхнови хората да преосмислят градския живот по начин, който да се справи със съвременните проблеми на изменението на климата и справедливата цена на жилищата.“

Това е амбициозен проект – „жива” машина с нулево въздействие, изградена по пасивни принципи на проектиране. Ето някои от интересните функции:
– цялата енергия за отопление, охлаждане, осветление и уреди се генерира от модерни слънчеви, вятърни и водни инсталации;
– общото потребление на вода е намалено до нула чрез модерни технологии за събиране и филтриране на вода, фокусирано върху повторното използване за тоалетни и напояване и никакви отпадъци за сметището. Те ще бъдат рециклирани, компостирани и изгорени на място;
– аквапониката включва в процеса зеленчукови градини и система за филтриране на водата на комплекса.

Garrison Architects

Ние отдавна спорим относно използването на термина „геотермална енергия“, когато се прилага към термопомпи, но в тази сграда има смисъл; земята не действа просто като радиатор, а като среда за съхранение, при която топлинната енергия, генерирана в слънчеви топлинни колектори през лятото, се отделя и след това се изтегля през зимата.

Предполага се, че Олбани има най-добрата вода за пиене в Ню Йорк. Както обяснява бивш директор на EPA, има термин, наречен „защита на водата от източника“, което означава, че има защита при източника и спестява огромни суми за филтриране на замърсителите по-късно.“ Ако имате добър водоизточник, по-добре е да го използвате, отколкото да се опитвате да го филтрирате сами. Тази сграда, за разлика от други зелени проекти, не се стреми да живее от дъждовна вода, а вместо това получава 88% от водата си от общински доставки.

Garrison Architects

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: