Продуктова група Баумит ГАЛА – за да имате настилка по мярка

Баумит

baumit

Разкриване на нови възможности при изпълнение на вертикалната планировка около сградите

През настоящата година фирма Баумит България предложи на пазара нова група продукти, които целят подпомагането на архитекта, строителя и инвеститора при оформяне на площите около новопостроените или обновените сгради. Тези продукти са обединени под общото наименование ГАЛА. Защо е подбрана точно тази абрeвиатура? От немски език, първите две букви на думите ГАртен унд ЛАндшафт (Garten und Landschaft), което означава Градини и Ландшафт, водят именно до това съкращение.

За да се затвори цикълът от материали, необходими за изграждането на строителния обект е необходимо да добавим такива за оформяне на площадките и тротоара около сградата, подхода към гаражите и т.н. Съвременните изисквания при изпълнението на тези площи все по-често налага да се замисляме над въпроси като:

1) Как настилката да бъде достатъчно здрава, за да не сляга и да не се поврежда при движение на коли и хора;
2) Как при дъжд водата да не се събира и да създава естествени езера, поради запушените с листа и други боклуци решетки на уличните шахти, как тази вода бързо и безпрепятствено да се отведе;
3) Как едновременно с това да не се налага изграждането на канализация за големи дебити за поемане на водите при силни и интензивни валежи;
4) Как да се предотврати замръзване на водата под настилката, което в един момент води до разрушаване на плочите/паветата;
5)  Как да се намали опасността от слягане на основата;
6) Как да се избегне появата на изсолявания (бели петна от отложил се варовик) по фугите и плочите;
7) Как да се предотврати опасността от развитие на растения (корени) във фугите между плочите/паветата.

Разработките на специалистите целят да решават изложените и други проблеми със създаването на системни продукти, които да са съобразени и с конкретните условия на всеки отделен обект.

Баумит България предлага на пазара серия от 3 броя ГАЛА продукти. Това са дренажният разтвор Баумит ГалаДрейн, лепилото ГалаФикс и фугиращата смес ГалаФуга. Предстои тази серия да бъде разширена с още продукти, които вече успешно се продават на пазарите в Австрия и в някои други от европейските „Баумит”-държави.

Тук искаме да представим отличителните характеристики и предимствата на продуктите ГАЛА. Как да направим плочника, където ще бъде барбекюто или където ще искаме да поиграем табла или алеята, по която ще се разхождаме между дърветата в градината? Кое е доброто решение за паважната настилка, която ще отвежда до гаража, какъв да е подходът (рампата) към самия гараж? За правилното изпълнение се изисква спазването на някои основни принципи:

baumit

1. Трябва да сме подготвили достатъчно дълбоко и стабилно легло, което да осигури равномерно разпределение на натоварването от горните слоеве към основата. Така се намалява опасността от непредвидено слягане или пропадане;

2. При водоплътна основа, да се предвиди така, че водопропускливите пластове над нея да бъдат под границата на замръзване на почвата, а тя да има наклон за да се осигури оттичане на попиващите на повърхността и просмукващи се надолу води към подходящи странични участъци, извън площите с положена настилка или към тръбите на изградена към обекта дренажна система;

3. Ако се очаква  водата в основата на настилката да се задържа по – продължително време, трябва да се предвиди, нейното максимално ниво да бъде под границата на замръзване на почвата;

4. Земната основа (леглото) трябва да се уплътнява добре с подходящи инструменти за трамбоване;

5. Трябва да се създаде подложка от баластра (чакъл) – тя се изпълнява на слоеве, всеки с дебелина от около 15 см, започвайки с по-едра фракция отдолу и преминавайки към по-фини фракции в горните слоеве. Всеки слой се трамбова с подходяща трамбовка. Броят на слоевете зависи от дълбочината на изкопа, която от своя страна е обвързана с показателите на основата, нивата на подпочвените води, както и с вида на настилката, с предвиждания приток на повърхностни води и с избрания начин за отвеждането им.

Как нашите продукти от серията ГАЛА подпомагат спазването на гореописаните принципи?

Баумит ГалаДрейндренираща подложка с много предимства

baumit

1. Материалът има високи якостни показатели (отговаря на циментов разтвор с якост на натиск клас С 16/20 (20 N/mm²). Това дава възможност слоят ГалаДрейн да поема значителни натоварвания и да разпределя равномерно напреженията върху основата. Така може да се намалява забележимо дълбочината на изкопа, а оттам и дебелината на баластрената подложка;

2. Продуктът има дрениращи свойства. Той позволява, достигналата до него вода от повърхността да премине безпрепятствено и бързо към по-дълбоко разположените дрениращи слоеве. Така, при основи с висок дрениращ капацитет, повърхностните води се отвеждат и задържат в почвените слоеве, без да се налага проектирането и изпълнението на каквато и да е отводнителна канализация;

3. От друга страна, силно порьозният дрениращ разтвор, със значителни по размери пори, прекъсва възможността за покачването на капилярна влага към по-горните слоеве и повърхността;

4. Този слой не позволява развитието на корени на растения, защото там вече отсъства хранителна почвена среда;

5. Силно се намалява опасността от образуване на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Това е благодарение на якостните показатели на материала, което ограничава възможността за неравномерно слягане на основата.

Разтворът Баумит ГалаДрейн се полага в земно-влажна консистенция. Дебелината на полагане е между 4–6 см – при полагане при тротоари, пешеходни алеи и други подобни, като достига до 10–16 см – при полагане за улични настилки, като зависи от вида на основата и от очакваното натоварване от превозни средства. Когато се полага на дебелини до 10 см, уплътняването му се извършва обикновено ръчно, чрез причукване на камъните/паветата до проектната височина.

baumit

При по-дебели слоеве, разтворът се уплътнява с подходящи инструменти (трамбовки, вибрационни плочи, вибрационни валяци) директно върху положената настилка (плочи, павета). Баумит ГалаДрейн е мразоустойчив, както при средна, така и при висока степен на водонасищане. Когато са налице благоприятни условия за отвеждането на повърхностните дъждовни и други води към по-дълбоките слоеве на основата, фугите между плочите/паветата се оставят на суха пясъчна фуга (вкл. с предварително подготвена зърнометрична крива на използвания пясък, с цел неговото самоуплътняване във фугата) или друг водопропусклив фугиращ материал.

Баумит ГалаФикс – здраво лепене на камъни без изцветявания

Ако искаме да залепим плочите или паветата върху Баумит ГалаДрейн, с цел определена подредба на настилката и за постигането на достатъчно здрава и плътна настилка, това може да се изпълни с лепилото Баумит ГалаФикс.

baumit

То е смес за среднослойно лепене (от 3 мм до 20 мм) на плочи от естествен камък или бетон с различна големина и форма върху бетонови основи или замазки. Лепилото е мразоустойчиво и поради наличието на специални добавки в него способства за силно намаляване на склонността към изсолявания и изцветявания на плочите (камъка). Ако желаем да не се възпрепятства дрениращият ефект на Баумит ГалаДрейн, лепилото трябва да се полага по обратната страна на плочите, на гребен, за да може в областта на фугите да остават пространства, където порите на дрениращия разтвор да са отворени и да пропускат просмукващата се надолу вода.

Лепилото Баумит ГалаФикс може да се използва и при основи от дренажен бетон, обикновен бетон или замазки на циментова основа. Подходящо е за лепене върху хоризонтални или леко наклонени повърхности, но не и върху вертикални стени. Не е подходящо при наличие на подово отопление в основата. Тогава препоръчваме изпълзването на Баумакол ФлексТрас.

При лепене навън и върху водонепропускливи или слабо пропускливи основи (бетони, замазки) трябва да се внимава в лепилния слой да не се получават каверни, в които може да се задържи и да замръзне вода. Ето защо лепенето се извършва като лепилото се полага веднъж върху основата на гребен, а след това и върху обратната страна на плочите, на тънък слой. Каменните плочи трябва да бъдат почистени от замърсители и обезпрашени преди полагане на лепилото върху тях. Залепените плочи се уплътняват и наместват като се почукват леко с гумен чук.

Баумит ГалаФуга – издържлива и лесна за поддръжка

Баумит ГалаФуга е фугираща смес за естествени и бетонни павета и плочи, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък, включително окрайчващи камъни, паважни бордюри и голямоформатни плочи. Обогатена е с добавки срещу изсолявания. Тя е мразоустойчива и устойчива на соли/луга при средна и висока степен на водонасищане. Фугата е водоплътна и поради това е подходяща за полагане, в комбинация с Баумит ГалаФикс, когато се изпълнява настилка върху непропускливи бетонови или цименто-пясъчни основи и водата трябва да се отведе повърхностно до канализационните шахти. Продуктът може да се полага в течна до твърдо-пластична консистенция, като за целта се препоръчват и съответните начини на полагане: шлам-техника, техника с наливане,  и техника с набиване.

baumit

Фугиращата смес е издръжлива (с якост на натиск клас С 25/30), без опасност от образуване на пукнатини и е лесна за поддръжка. Същевременно предпазва фугите от развитие на корени на растения.

ГАЛА – за да имате настилка по мярка

С програма ГАЛА проектантите получават възможността да залагат качествени продукти, които да изпълняват поставените в проектите им изисквания. Изпълнителите притежават сигурни материали, които няма да компрометират резултатите от техния труд (наблюдавано напоследък много често дори и при най-новите изпълнени ландшафтни проекти) и гарантират дълготрайна експлоатация. Инвеститорите остават доволни от красивите площадки и алеи около сградите и дълги години могат да се наслаждават, без да се нуждаят от допълнителни разходи за обновяване и ремонти.

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%. “Мурексин” е специалист по продукти на строителната химия – лепила, фугиращи смеси, хидроизолации, хидроизолационни системи, епоксидни покрития, добавки за бетон и др.

Прочетете също: