Превръщат Велека в кариера за инертни материали

veleka

В пореден сигнал до Екоминистерството от Дирекцията на парк „Странджа“ алармират, че животът в река Велека и крайбрежието й са заплашени. Причината е добив на пясък и чакъл от нея. Затова парковата администрация настоява да се спре незабавно превръщането на Велека в кариера за инертни материали и да бъдат ревизирани разрешителните издадени от Басейнова дирекция – Варна, съобщи БНТ.

Случайни неща няма – търсенето на материали за строителство по крайбрежието е голямо. Повече от 10 години продължава изгребването на инертни материали от река Велека, коритото и поречието на реката са абсолютно обезобразени.

Самата пресевна инсталация е в близост до село Кости. Местните хора разказват, че пътищата са унищожени от камионите, които постоянно изнасят ценния строителен материал.

„Всичкият инертен материал – чакъл и пясък – е изнесен от коритото на река Велека, а колко е изнесено през периода от 10 години, никой не знае“, разкри местен жител.

Тежката техника за изгребване на пясъка безвъзвратно е променила ланшафта на парковата територия, унищожила е земяна на частни имоти.

Както виждате правят потстъпи към коритото на реката, издълбават с багери по дълбочина 2,3 метра, получават се едни кратери, които не могат да бъдат запълнени. Виждате каква голяма денивелация има и от двете страни , има 4, 5 , а някъде и 6,7 метра потъване на коритото“, обясни Петко Нанчев – и.д. директор на ПП „Странджа“.

Кой знае защо от Басейнова дирекиця Варна не са отчели , че според Закона за защитените територии, опазването на природата в парковете има предимство пред другите дейности. И не е почистване на коритото, а добив на полезни изкопаеми по открит способ, което е абсолютно забранено в защитени територии. Така се уврежда цялата екосистема – убежищата на рибите , редки растителни и животински видове.

„Аз ще изискам порверка от РИОСВ и проверка в Басейнова дирекция за издаване на разрешителното“, обеща Искра Михайлов, министър на околната среда и водите.

Всички погледи са вперени по морето, а какво става в сърцето на Странджа остава малко в страни – жалват се местните хора. А тази година и водата е малко, което е още по-опасно за реката – притеснени са от парковата дирекция.

Източник: cross.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: