pixel

Две нови разрешения за проучване на строителни материали

строителни материали

Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на строителни материали. Те са за срок от шест месеца и една година и ще бъдат дадени на „Каро Трейдинг” ООД и „Запрянови-03” ООД. Двете дружества ще разработват площите „Гламата” в община Ружинци и „Бърдото” в община Първомай. Предвидените инвестиции са за над 101 хил. лв. общо, а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – за 11 150 лв.

Даде се и разрешение „Пътинженеринг” АД да прехвърли на „ПСТ Плевен” ЕООД изцяло правата и задълженията си по предоставената му концесия за добив на варовици от находище „Маркова могила” – участък „Чомаковци”, разположено в землището на с. Чомаковци. Условията по концесионния договор остават непроменени.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: