pixel

Португалия на съд заради несправяне с директивата за енергийната ефективност

енергийна ефективност

Източник: greentech.bg

Европейската комисия реши да прати Португалия в Съда на ЕС заради неизпълнение на задължението за транспониране на директивата за енергийната ефективност на сградите. Съгласно настоящата директива, държавите-членки трябва да създадат и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да гарантират сертифициране на сградите за техните енергийни характеристики и да изискват редовна инспекция на отоплителните и климатични системи. В допълнение, директивата изисква държавите-членки да гарантират, че до 2021 г. всички нови сгради ще са от типа на така наречените „почти нулево енергийни“ сгради. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 9 юли 2012 година.

“Енергийната ефективност е от първостепенно значение за постигане на нашите енергийни и климатични цели и повишаване на конкурентоспособността на Европа. Важно е всички държави-членки да въведат законодателството, необходимо за ускоряване на мерките за енергийна ефективност. 40% от енергийното потребление на ЕС е в сектора на сградите и именно тук са възможни най-големите спестявания“, каза Гюнтер Йотингер, комисар на ЕС за енергетиката.

Комисията предлага дневна глоба от  25 273 евро. Нивото на такова наказание е определено, като се взема предвид продължителността и тежестта на нарушението. В случай на положително решение на Съда, дневното наказание ще се изплаща от датата на решението на съда до окончателното транспониране на директивата.

Комисията е изпратила до Португалия официално уведомително писмо във връзка с транспонирането на директивата още през септември 2012 година. Мотивирано становище е изпратено през януари 2013 г. Въпреки че Португалия работи по проекти на нормативни актове в областта, все пак няма налична информация кога се очаква те да бъдат приети и публикувани и кога ще влязат в сила.

Процедури за нарушение са започнати и срещу редица други държави-членки във връзка с нетранспонирането на директивата за енергийната ефективност. Понастоящем Комисията така разглежда ситуацията в няколко други държави-членки, на които са изпратени мотивирани становища за непълно транспониране на регулацията.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: