pixel

Павлова представи изпълнението на ОПРР пред местните власти

Павлова

Източник: focus-news.net

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи преглед на изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. при встъпителното си слово в рамките на годишната среща на Националното сдружение на общините в Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Тя запозна кметовете с научените уроци и предизвикателствата от изпълнението на програмата през първия период 2007-2013 г. Като най-успешни проекти тя посочи обновените сгради на училища и детски градини и подобрената среда в редица български градове. Надяваме се такъв да бъде и този за обновяване на българските домове, допълни министър Павлова.

Изпълнението на проектите за подобряване състоянието на здравна инфраструктура и разработването на интегрираните планове за градско развитие, тя определи като рискови, заради забавеното провеждане на процедурите. Като такива министър Павлова определи и тези за интегриран градски транспорт и провеждане на иновативни културни събития.

За 2013 г. министър Павлова посочи четири основни предизвикателства, които стоят пред общините и ресорното министерство.

Следващата година е ключова за нас, тъй като трябва да обединим усилията си на 100 % да договорим проектите по ОПРР. Целта ни е 3,131 млрд. лв. да останат в България, посочи тя.

Второто много важно предизвикателство за 2013 г. са разплащанията. Не можем да се делим на „ние, МРРБ“ и „Вие – общините“, а трябва да работим така, че да успеем да разплатим 1 млрд. лв. Затова днес отделяме половин ден да се фокусираме върху проблемите и да ги преодолеем, допълни министър Павлова.

Другото предизвикателство според нея е програмирането за новия програмен период 2014-2020 г. и преговорите за ресурса за него. Най-силният ни аргумент в тази насока е успешното приключване на проектите от настоящата финансова рамка. На мен лично ми се иска да получим по-голям ресурс по програмата, отколкото имаме сега на базата на успешно реализирани проекти и подготвени такива за изпълнение през 2014 – 2020 г., каза още тя.

Четвъртото предизвикателство за 2013 г. е определено от предстоящите за провеждане през нея избори. Догодина не трябва да допускаме да забавим темпото, тъй като заради посочените три предизвикателства тя е особено важна за нас, каза министър Павлова.

Пред присъстващите на срещата на местните власти кметове министър Павлова представи анализ на сключените досега договори по ОПРР на обща стойност около 2 млрд. лв. Трябва да бъдат реализирани проекти за около 1 млрд. лв., за да не се загубят пари по програмата.

Ще бъде направен преглед на възможността за изпълнение на всеки един от рисковите договори, каза министър Павлова, като ще се прецени дали могат да бъдат завършени или средствата от тях ще бъдат пренасочени към други, които са приоритетни, допълни тя. За тази цел ще бъдат поканени за разговор представители на общините, изпълнението на чиито проекти е застрашено.

Министър Павлова поиска от присъстващите кметове да държат на качествената подготовка и изпълнение, за да не трябва да им се налагат финансови корекции. Тя се обърна към местните власти и с призив да подготвят качествени проекти за реализиране през следващия програмен период, така че реалното изпълнение на оперативната програма за регионално развитие да започне още през 2014 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: