Първите, които ще платят само 25% за саниране

саниране

Източник: fakti.bg

Беше одобрена първата етажна собственост, която ще плати само 25% за саниране. Това е блок в столичния квартал „Яворов”. Останалата сума ще бъде осигурена по Оперативна програма „Енергийно обновяване на българските домове”. По прогнозни данни сумата за саниране на сградата е 128 086 лв. с ДДС. С безвъзмездната финансова помощ по проекта ще се осигурят 97 828,27 лева, а собствениците ще съфинансират 30 257,90 лв. или 23,62%, тъй като техническото и енергийно обследване се покриват на 100%. В сумата влизат всички разходи за извършване на техническо и енергийно обследване на сградата, изготвяне на работен проект, оценка за съответствието на изготвения проект, строително-монтажни работи, упражняване на строителен надзор и авторски контрол, разходи за всички необходими документи и въвеждане на сградата в експлоатация.

Към момента 197 е броят на подадените заявления за саниране на сгради. От тях 114 са одобрените, а 16 – отхвърлени. На всички одобрени блокове ще бъде изготвен бюджет, който трябва да бъде приет от живущите на Общо събрание на Етажната собственост. Следва сключване на споразумения за обновяване на сградите, приели да осигурят 25% от съфинансиращите средства.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: