pixel

Отвориха ценовите оферти за супервизия на гара Пазарджик

гара

Източник: standartnews.com

Днес в 10.00 ч. в сградата ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на съответствието и строителен надзор за проект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. Обединение „РУБИКОН – ЕН АР 2″
Техническа оценка: 20
Предложена цена: 244 420 лева без ДДС

2. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД
Техническа оценка: 20
Предложена цена: 119 980 лева без ДДС

3. ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВМ“ (ЕТЕ), БЪЛГАРИЯ
Техническа оценка: 20
Предложена цена: 164 936 лева без ДДС

Преустройството и санирането на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Приемно здание гара Пазарджик е построено през 70-те години на миналия век. Конструкцията е монолитна скелетно-гредова, с носещи греди, колони и плочи. Сградата е двуетажна, с частичен сутерен и плосък покрив, който е с вътрешно водоотвеждане. Зданието е било многократно наводнявано, със задържане на води в сутерена, поради нарушения в хидроизолацията и отводнителната система на покрива. През 2000 г. сградата на жп гарата е пострадала от пожар.
През 2006 г. са изготвени геотехническа и техническа експертиза от „Центъра за научни изследвания и проектиране“. В резултат на това е препоръчано заздравяване на земната основа. Освен укрепването на земната основа в периода 2007-2008 г. е извършен и един частичен ремонт на приемното здание.

Вследствие на дългогодишната експлоатация без саниране и основни ремонти, отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани.

Основна цел на проекта е пълно архитектурно обновяване, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност, чрез внедряване на висококачествени, енергоефективни материали. Предстои цялостна подмяна на вътрешната и фасадната дограма, саниране на помещенията, като сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, оборудвана с топли и удобни чакални. До всички нива на гаровия комплекс ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност, чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи, в отговор на всички европейски изисквания. Зданието ще разполага с център за услуги, помещение за съхранение на багаж, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация (поставяне на указателни табели) за бърза и лесна ориентация на пътниците. Предвидено е и пълно обновяване на пешеходния подлез – предстои направа на хидроизолация, възстановяване на осветлението и външното ел. захранване.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: