pixel

Оптимизират документацията за строители

документация

Източник: trud.bg

Кандидат-строителите по европроекти ще бъдат улеснени, а грешките при обществените поръчки ще намалеят. Това е целта на типовите документи за търгове за строителство на железници, пътища и автомагистрали, публикувани за обществено обсъждане на сайта eufunds.bg.

Това е първият пакет примерни документи за поръчки, разработени по инициативата JASPERS на Европейската комисия. Освен за строителство, изискванията ще се отнасят и за процедури по строителен надзор.

Част от условията в типовите документи улесняват подготовката на документите от страна на кандидатите. От тях няма да се изискват копия от годишните финансови отчети за последните три години, ако те са публикувани в търговския регистър.

За проверката за доказване на оборот ще е нужен само ЕИК номерът на фирмата (Булстат). Но условието за оборот на изпълнителите на пътни проекти ще се зачита за изпълнено само ако приходите в отчетите са получени от строителство или проектиране на съответната транспортна инфраструктура.

Залага се изискване една фирма да може да кандидатства само като участник в един консорциум или самостоятелно. Ако кандидатът подава оферта, не може да се явява и като подизпълнител на друго дружество.

В типовите документи е записано още, че опитът в дадена сфера се доказва с договори за строителство само на подобни обекти – например магистрала или път с толкова на брой платна, колкото и планираното шосе. Те трябва да са на стойност поне 2/3 от прогнозната цена на възлагания обект.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: