pixel

Ондулин – с отговорност към устойчивото развитие

ондулин

„Устойчивото развитие е развитие, което задоволява днешните потребности, без да осуетява възможността бъдещите поколения да задоволят своите.“

Отговорността към околната среда е стремеж на Ондулин от самото начало на компанията. Устойчивото развитие е един от техните приоритети. Ето защо за тях е изключително важно да съобщават това, което вече е постигнато и какво ще направят в бъдеще, за да дадат своя принос за намаляване на въздействието върху околната среда.

За Ондулине водещи корпоративни принципи са лесно, надеждно, отговорно. И под отговорно, те разбират “отговорно отношение към всичко.” Тяхната мисия е пряко свързана с устойчивото развитие на всяко ниво, от продукти и производствени процеси до всички хора и цялата планета. Ондулин постоянно се стремим да подобряваме нашата работа, предлагайки на своите клиенти наистина устойчиви покривни решения на разумна цена, подобрявайки жилищната среда за хората. Затова изцяло интегрират в своята дейност трите измерения на устойчивостта: екологична, икономическа и социална отговорност. Приемат за свое задължение да предприемат всички необходими действия, които да осигурят по-чисто, по-зелено и много по-устойчиво бъдеще за компанията, за техните партньори, служители и за клиенти.

Всички техни продукти и материали са от лек тип, което прави транспортирането им по-лесно и по-ефективно, а това води от своя страна до по-малки разходи за строителните обекти. Особено важно е, че техните продукти не съдържат азбест и други вредни вещества, произвеждат се от рециклируеми матерали и за оцветяването има се използват естествени пигменти.

Въглеродният отпечатък при производството на материалите на Ондулин много по-малък в сравнение с производството на други покривни решения. Освен това производственият процес е с ниска консумация на енергия (ниска енергоемкост)  т.е. само 4 kwh/m² и без опасни отпадъци. Заводите са оборудвани с високо технологични системи за пречистване на производствените газове и не се отделят течни отпадъци под никаква форма. Поради високо технологичния процес на рециклиране  успяват да преработят за повторна употреба висок процент от материалите (около 50%). Ондулин всяка година рециклира около 200 000 тона материли. Всички действия, които предприемат внимателно се обмислят в аспекта на екологичната отговорност.

екологично

Всички усилия на Ондулин са в името на хората и за да се подобри живота им. Във период на шумно пропагандиране на преувеличени интензивно „зелени” инициативи и обещания Ондулин  могат да посочат солидни факти и доказателства от благонадеждна трета страна. Постиженията на Ондулин редовно се признават от водещи организации и етикети.

Ондулин спечели престижния сертификат VAR 1016 за рециклиране със силно въздействие, което осигурява елементи за сертифициране по системата LEED за устойчиви зелени строителни операции. Докладът ICC-ES VAR за опазване на околната среда е с валидност до юни 2014.

Вълнообразните листове за под керемиди „Изолин” бяха обявени за “Green Product”от Конфедерацията за зелено строителство в Малайзия – Malaysia Green Building Confederation (MGBC).

покрив

Относно емисиите на въглероден двуокис компанията е провела тестове с Pur Project, добре известни експерти от тази област. Въглеродният отпечатък на Ондулин е  4066 g CO2/m², което с една от най-ниските въглеродни емисии, в сравнение с другите видове покривни материали.

ISO 14000 и местен сертификат в Бразилия –  заводите са сертифицирани по ISO 14000 – стандартите за опазване на околната среда. Заводът в Juiz de Fora, Бразилия получи Екологичен сертификат – Ecological Seal Certification издаден от IFB (Instituto Falcão Bauer) заради неговата екологична отговорност. IFB е независим и авторитетен сертифициращ институт и процесът на одитиране на Ондулин беше използван като пример за акредитиране на неговата дейност пред Бразилското Федерално Правителство – Brazilian Federal Government.

В Бразилия вече има сграда с LEED Gold (златен сертификат), за покрива на която са използвани материали на Ондулин – Max Feffer Culture & Sustainability Center. Тя стана известен пример в цял свят за устойчиво строителство (Сертификацията по системата LEED – Leadership in Energy and Environmental Design е от United States Green Building Council).

В началото на ХХI светът е изправен пред проблема как да живее „в природата и заедно с нея”. За решаването на този проблем се изисква се нов начин на мислене, действие и създаване, в основата на които е идеята за „устойчиво развитие” – развитие при условия на хармония между природата, обществото и икономиката.

За Ондулин устойчивостта е много повече от тема, станала актуална напоследък. От компанията приемат концепцията за устойчиво развитие е единствената възможна концепция за управляване на развитието.

Ондулин СМ

Официален търговски офис за България на френската призводствено-търговска група ONDULINE – световен лидер в производството и продажбата на висококачествени покривни и хидроизолационни материали от лек тип.

Прочетете също: