pixel

20 години материалите на Ондулин променят визията на българските градове

битумни листове

Преди повече от 60 години Ондулин изобрети и произведе първите в света вълнообразни битумни листове и в момента е лидер на световния пазар с над 75% пазарен дял.

Точно преди двадесет години вълнообразните битумизирани листове Ондулин за първи път бяха представени на българския пазар. След промените в българското общество през 1989 г. постепенно започнахме да получаваме информация отвъд „желязната завеса”. Ондулин бе една от първите фирми от „другата” част на Европа, която се реши да предложи своите продукти на българските потребители и професионални строители, като  създаде свой търговски филиал в България – Ондулин СМ ООД.

Появата на непознатите за България леки покривни материали отвори една нова страница в българското строителство. Изминатият път не беше лек, защото трябваше да се премине от скептицизма и недоверието към новото, към повсеместното приемане и приложение на тези материали от българските строители и потребители.

покривсграда

За изминалите двадесет години можем да кажем, че леките покриви материали  постепенно промениха облика на българските градове, села и индустриални зони. Вълнообразните листове Ондулин не се възприеха еднозначно в началото, а може би и представянето им, съобразено с традициите на една друга строителна култура, направи комуникацията по-трудна. С времето, настойчивостта, неуморната работа и ентусиазмът на новосъздадения търговски офис на Ондулин за България направиха вълнообразните листове Ондулин познат и търсен материал на българския строителен пазар.

покрив

Класическите листове Ондулин се произвеждат само в размер 200х95 см по уникална еднослойна технология, която е патентована. Тайната на високото качество и дълготрайност на листовете Ондулин се дължат на специално разработената еднопластова система, в резултат на която листовете не се разслояват. При многопластовата система характерен проблем е възможното разслояване на многопластовия състав. Друго предимство на листовете Ондулин е тяхното оцветяване по време на производствения процес, което им осигурява устойчивост на цветовете. По време на производствения процес листовете се оцветяват преди да се импрегнират с битум, което предотвратява повърхностно лющене на боята. В резултат се получават листовете Ондулин – устойчиви на много ниски и на много високи температури, на тропически дъждове, на индустриални замърсявания, дори на ураганни ветрове.

къща

На базата на многогодишния международен опит на фирмата, множество авангардни и полезни решения за покривите намериха приложение в строителната практика. В процеса на приложение се установи, че много практики и решения, препоръчвани в началото, се оказаха неточни в условията на българския климат и строителни традиции. С времето тези неточности се отстраняваха, променяха се очакванията за поведението на листовете и се очерта устойчивото поле на приложение, съобразено с конкретните условия, предпочитания и традиции

строителство

През последните години, водени от примера за успеха на Ондулин в България, почти всички производители на подобни изделия по един или по друг начин обърнаха внимание на българския пазар. Присъствието на пазара на различни видове вълнообразни битумизирани листове доведе до конкуренция, която вместо да подобри качеството на предлаганите материали и обслужването на клиентите, за съжаление се ограничи само в полето на предлагане на по-ниски цени. Но за да се постигнат по-ниски цени, много от материалите са със занижени показатели като: намалена дебелина, по-малко съдържание на битум, влошено качество на повърхностното оцветяване. За съжаление ефектът на занижените технически показатели и липсата на техническо обезпечаване се проявява не веднага, а след известен период от време, което в дългосрочен план понижи доверието в този тип материали.

Ондулин СМ ООД не се поддаде на тези тенденции, продължи да обобщава опита от приложението на листовете в България и да променя техническите спецификации, да предлага повече аксесоари и по-адекватни технически решения.

Едно от решенията, продиктувано от оценката на изикванията на пазара бе представянето на по-икономичен лист, предназначен за приложение при помощни постройки, навеси, гаражи, беседки и др. леки конструкции – Ондулин Стандарт. Независимо от занижените показатели този покривен лист бе напълно в съответствие с изискванията на въведения след присъединяването на България към ЕС стандарт БДС – EN 534, но за клас S, определен от този стандарт за описаните по-горе приложения.

помощни постройки

Различните физико-механични характеристики на Ондулин Стандарт изискват различни инструкции за приложение. Ондулин проведе широка кампания за обучение на търговските партньори, разработи  брошури и др. техническа документация. За съжаление този систематичен подход не е характерен за повечето от предлаганите други вълнообразни битумни листове на българския пазар. Това доведе до много неправилни приложения и лоши примери, които значително разрушиха доверието в този тип покрития  и доведоха до намаляване на дела им на пазара.

Всички тези събития, съчетани с икономическата криза, особено в строителния бранш и с растящите цени на суровините намалиха потреблението на битумните листове. Независимо от тази неблагоприятна ситуация, Ондулин продължава да работи за подобряване на качествата на листовете, за информиране и обучение на потребителите, за да могат да получават добър материал, съчетан с адекватно техническо, търговско и логистично обслужване.

Ондулин

Освен това, като световен пазарен лидер, Ондулин непрекъснато се стреми да обновява продукцията си чрез въвеждане на нови технически, технологични и естетически решения. В изпълнение на тази си политика компанията разработи и представи на пазара първата вълнообразна битумна керемида Ондувила, която е развитие на качествено ново ниво на технологията за производство на вълнообразните битумни листове към по-добра естетика и технологичност.

битумна керемида

Ондулин СМ

Официален търговски офис за България на френската призводствено-търговска група ONDULINE – световен лидер в производството и продажбата на висококачествени покривни и хидроизолационни материали от лек тип.

Прочетете също: