pixel

Община Русе иска да строи ”Музей на Дунав”

Община Русе има идея да изгради „Музей на река Дунав“ – това пише в докладна записка до общинския съвет кметът Пламен Стоилов.
Той посочва, че за целта трябва да се кандидатства с проектно предложение по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“.

Проектът ще бъде в партньорство с община Гюргево. Общата стойност е разпределена между партньорите. За община Русе тя е до 4,5 млн. евро, а за Гюргево – до 1,5 млн. евро.

В българската си част проектът предвижда изпълнение на строително-монтажни работи за създаването на „Музей на река Дунав“. Основната цел е да се изгради съвременна сграда на три етажа, която да съчетава функциите на музей, зали за събития, търговски и административни площи.

Основен мотив на музея ще бъде река Дунав. Сградата ще бъде в центъра на града.

На първия етаж се предвижда да бъдат разположени както музейната част, така и магазин за сувенири, ресторант и зрителна зала. На втория и третия етаж ще се изградят експозиционни площи, зали за събития, офиспомещения за администрацията.

В румънската си част проектът предвижда установяване на модерен музей в съществуваща сграда до канал Кама, която да бъде оборудвана с модерни мултимедийни устройства.

На предстоящата сесия общинските съветници на Русе ще решат дали общината да кандидатства с проекта.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: