Община Пловдив ще получи 8,4 млн. лв. за инфраструктура

Пловдив

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството одобри отпускането на 8 488 887 лв. по бюджета на община Пловдив за финансиране на инфраструктурни обекти. Средствата са част от предоставяните на общината заради приемането и депонирането на 100 000 тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община. Те ще бъдат използвани за реконструкцията на бул. „Мария Луиза”, чрез който ще се подобри достъпът до реставрираната малка базилика от Филипопол.

С тези средства общата отпусната сума в периода 2009-2012 г. за приетите от Пловдив софийски битови отпадъци става 26,5 млн. лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: