pixel

МС учреди безсрочен сервитут за строителство на газопровод „Добрич-Силистра

газопровод

Източник: publics.bg

Правителството учреди в полза на „Булгартрансгаз“ безсрочен сервитут за строителство и обслужване на подземен газопровод между Силистра и Добрич, съобщават от правителствената пресслужба.  Ще бъде изградена и автоматичната газо-разпределителна станция „Силистра“.

Поземлените имоти са публична държавна собственост. Те се намират в рамките на общините Добрич, Тервел, Силистра и Кайнарджа. След решението на Министерски съвет от дружеството се очаква да заплати обезщетение на държавата в размер на  над 65 хил. лв. Стойността на дървесината е в размер на над 27 хил. лв, а сумата за компенсационно залесяване и данъкът за ограничено вещно право възлизат на почти 62,8 хил. лв.

Справка в страницата на Областна администрация Добрич показа, че конкретният газопровод е определен от Министерски съвет за обект от национално значение с решение от 14.07.2009 година. Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на Силистра и района. Общата дължина е около 79 км.

Обектът е на стойност 12,4 млн. евро. „Булгартансгаз“ осигурява само 25 на сто от сумата, а останалите са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: