pixel

Стартират процедури за концесиониране на пристанищните терминали Никопол и Бургас-запад

Никопол

Източник: focus-news.net

Правителството прие решения за откриване на процедури за предоставяне на концесии за услуга на пристанищните терминали Никопол и Бургас-запад. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Концесиите ще бъдат предоставени за срок от 35 години. Целта им е да привлекат сериозен, финансово стабилен частен инвеститор, който да поеме управлението и поддържането в експлоатационна годност на обекта чрез предоставяне на пристанищните услуги и извършване на съпътстващите дейности на терминалите. Концесионерите ще бъдат определени в открита процедура.

Критериите за комплексна оценка на офертите за пристанищен терминал Никопол са: размер на фиксирана част на годишни концесионни плащания (35 на сто относителна тежест), размер на променлива част на годишни концесионни плащания (30 на сто относителна тежест) и предложение за достигане на средногодишен товарооборот за срока на концесията (35 на сто относителна тежест). Задължителните инвестиции, които концесионерът ще трябва да извърши, са в размер не по-малък от 25 000 лв. без ДДС.

Офертата за пристанищен терминал Бургас-запад ще се оценяват според инвестиционното предложение (с относителна тежест 25 на сто), бизнес предложението с относителна тежест 10 на сто и предложенията за размер на фиксираната и на променливата част от годишните концесионни плащания с относителна тежест съответно 60 на сто и 5 на сто. Бъдещият концесионер трябва да направи инвестиции за поне 20 053 000 лв., като 9 553 000 лв. от тях трябва да са вложени през първите седем години от срока на концесията.

Очакваните резултати от реализирането на концесиите са привличане на инвестиции, подобряване условията за мобилност на товари и пътници, достигане на определени нива на качество на обслужване, на сигурност и безопасност на услугата, повишаване на заетостта на местното население и развитие на транспорта в регионите на Никопол и Бургас.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: