pixel

Обществено обсъждане на промени в Закона за подземните богатства

закон

Източник: greentech.bg

Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за подземните богатства, стана ясно на редовното заседание на МС. Измененията и допълненията се правят във връзка с получено запитване на Европейската комисия, с което Комисията прави констатации за непълно и неточно транспониране на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО и отправя забележки към формулировката на редица текстове в ЗПБ.

Измененията и допълненията целят пълното и точно транспониране на Директива 2006/21/ЕО и избягването на наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу Република България.

Предложения във връзка с проекта за изменение могат да изпращат всички заинтересовани в рамките на законоустановения 14-дневен срок до дирекция “Природни ресурси и концесии” на следните електронни адреси:

[email protected] и [email protected]

Проектът за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства може да видите тук.

Мотивите към проекта може да видите тук.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: