pixel

Обновяват енергийно 30 училища и детски градини в София

детска градина

Източник: vestnikstroitel.bg

През 2013 г. ще бъдат енергийно обновени 30 детски градини и училища (23 детски градини и 7 училища). От тях 23 детски гради и 3 училища с финансиране от Международен фонд «Козлодуй“ и 4 училища с финансиране от Националния доверителен ЕкоФонд. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с министър Нона Караджова посети 56 СОУ „Константин Иречек“, район „Люлин“. На събитието присъства и кметът на района Милко Младенов.

В 56 СОУ са изпълнени дейности по проект: Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура с финансиране от Национален доверителен екофонд. Това е първият обект завършен с финансиране по Националната схема за зелени инвестиции и бюджета на Столичната община.

Стойност на по договора за обекта е 473 095,84 лв. с ДДС. От тях 301 368,88 лв. за мерки за енергийна ефективност по Проекта и 171 726,96 лв. съфинансиране от Столична община.

Предвидените в Проекта и изпълнени по договор дейности са:

– Топлоизолация на покриви на всички корпуси – 2275 кв.м.;

– Хидроизолация на покриви на всички корпуси – 2500 кв.м.;

– Подмяна на ламаринена обшивка на покриви на всички корпуси – 288 кв.м.;

– Цялостна топлоизолация на фасади – 4456 кв.м;

– Частична подмяна на дограма – 307 кв.м.;

– Поставяне на външни подпрозоречни первази;

– други съпътстващи дейности.

Обектът е завършен и има издадено Удостоверение № 1401/20.12.2012 г. за въвеждане в експлоатация от Дирекция „Общински строителен контрол” към Столична община.

С получена икономия от първоначално предвидените средства за реализиране на проекта е изградена мълниезащитна инсталация на всички корпуси на 56 СОУ.

Извън обхвата на Проекта и допълнителните мерки за енергийна ефективност са извършени ремонтни дейности на плувния басейн в училището.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: