pixel

Новите евро-регулации ще спестяват до 16TWh годишно

energiina efectivnost

Новата „Регулация Екодизайн“ на ЕС, приета вчера от Европейската комисия, има за цел да гарантира, че трансформаторире стават все по-ефективни. Така новите електрически трансформатори, пускани в експлоатация в рамките на вътрешния пазар на ЕС, ще трябва да отговарят на минимални изисквания за енергийна ефективност от 1 юли 2015 година.

Получените икономии на енергия се оценяват на 16TWh годишно. Това се равнява на 3,7 мегатона CO2 емисии, които ще бъдат избегнати.

Въпреки че електрическите трансформатори обикновено са много ефективни устройства, някои ценово-ефективни маргинални подобрения в ефективността им могат да доведат до значителни икономии на енергия, като се вземат предвид техният типичен експлоатационен живот от 30 или повече години. Като се има предвид, че броят на инсталираните трансформатори в Европа през 2011 г. се оценява на 3,6 милиона – цифра, която се очаква да се увеличи до почти 4,7 милиона през 2025 г. – то въздействието на новата еко-регулация се очаква да бъде значително.

„Това е добър пример как можем да следватюме политики, които успешно съвместяват конкурентоспособността и устойчивостта“, коментира Мишел Барние, действащ член на Европейската комисия, отговарящ за промишлеността и предприемачеството. „Този регламент ще спомогне за намаляване на парниковите газове и за понижаване на цените на електроенергията за потребителите, като същевременно помага на производителите от ЕС да продължат да бъдат конкурентоспособни на световните пазари.“

Регламентът обхваща всички малки, средни и големи електрически трансформатори, използвани в преносните и разпределителните мрежи за електричество или за промишлени приложения. Това означава, че не всички видове трансформатори са засегнати. Например, единичните електрически трансформатори са извън обхвата на новате регулация.

Регулацията въвежда минимални изисквания за ефективност на по-големите електрочески трансформатори, които обикновено биват произведени по поръчка. Минималните изисквания за ефективност за средните силови трансформатори са сравними с тези, които вече съществуват в други развити икономики по света.

Изискванията за минимална енергийна ефективност ще се прилагат от 1 юли 2015 г. (Ниво 1) и ще станат по-строги от юли 2021 (Ниво 2). Този преходен период ще даде на бизнеса време за адаптация.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: