pixel

Нова жилищна стратегия за 10 години напред

stroitelstvo

Доколко наличието на жилищна стратегия ще намали процента на незаконните постройки е въпрос, чийто отговор ще даде бъдещето. През последните седмици сме свидетели на събаряне на не една и две незаконни къщи. Всички 55 незаконни постройки в Стара Загора бяха съборени. Преди седмица същото се случи и във Варна. Причините, за да се стигне до това в ХХІ век, са много, а един от начините незаконното строителство драстично да се намали, е страната да има жилищна стратегия за поне 10 години напред.

Началото на изработване на такава стратегия беше сред един от приоритетите на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) през първата година от създаването му. Работата беше фокусирана върху създаване на „банка” от социално значими за общините проекти и проект на нов Жилищен кодекс. „Част от тази концепция са мерки за енергийно, конструктивно и устойчиво саниране, както и за създаване на фонд за набиране на средства, включително чрез европейски проекти, обясни министър Данов по време на проведената днес пресконференция за свършеното от МИП през първата му година. Част от тази жилищна стратегия включва също така и  разработване на концепция за въвеждане на система за “Facility Management” за държавния сграден фонд, чието начало вече е в ход. Разработва се и концепция за възстановяване на производството на строителни материали, елементи и системи в страната.

Изработването на единна кадастрална карта е друг приоритет на МИП, по който също имаше развитие през изминалите 12 месеца. На Агенцията по геодезия, картография и кадастър бяха отпуснати 10 млн. лв. Формира се концепция за кадастъра като база данни. МИП също така съдейства за изменения на Закона за кадастър и имотен регистър, които бяха приети през май 2014 г.

За тази първа година от работата на МИП са сключени споразумения за финансиране на изготвяне на общи устройствени планове (ОУП) на 39 общини, а за други 41 общини са подписани споразумения за подпомагане изработването на ОУП.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: