pixel

Нова промяна в ЗЕВИ ще позволи по-лесно изграждане на малки ВЕИ мощности

vei

Нова промяна в закона за енергията от възобновяеми източници може да направи по-лесно изграждането на малки ВЕИ електроцентрали. Ако намеренията на вносителите са чисти, стъпката ще облекчи значително стопаните, които решат да инвестират в покривни фотоволтаични системи, фермерски системи за биогаз и микро-ВЕЦ.

Проектът предвижда улесняване на присъединяването към електроразпределителната мрежа на малки ВЕИ инсталации. За такива се считат фотовотаични системи до 30 KW, водноелектрически централи с мощност до 1,5 MW и централи на биомаса с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW.

„С предложенията за измененията в Закона за възобновяемите източници правим крачка към облекчаване на бизнес средата. Това каза по време на брифинг в парламента народният представител от Коалиция за България Таско Ерменков, цитиран от Агенция „Фокус”.

Промяната е разработена така, че изграждането на такива мини-електроцентрали да не се влияе от въпроса дали България е изпълнила ВЕИ целите си, заложени като ангажимент към ЕС. аАргументът е, че подобни малки инсталации не могат да повлияят негативно върху стабилността на цялата енергийна система.

<p text-align:=““ style=“text-align: justify;

Ето какво гласят мотивите към предложението:

С така направеното предложение се цели стимулиране изграждането на малки енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. По този начин се предвижда да бъде продължена подкрепата за малки централи с инсталирана мощност до 30 KW, изграждани върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради, за водноелектрически централи с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и за централи на биомаса с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW,  включително които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.

Това са централи, чиято експлоатация не оказва неблагоприятно въздействие върху електроенергийната система на страната и тяхното изграждане ще допринесе за разпределено производство на електрическа енергия.

…ще се ограничат злоупотребите, при които се изграждат фиктивни постройки в територии, в които няма потребление и се налага пренасяне на произведената електрическа енергия.

С приемането на това предложение ще се стимулира разпределеното производство на електрическа енергия и постигане на съответствие между потребление и производство.

С предложения текст на нов параграф в ПЗР се уреждат всички стартирали процедури по изграждането на енергийни обекти по чл. 24, т. 1, за които има издадени становища за присъединяване към датата на приемане на закона за изменение…“

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: