Нов завод за екоотпадъци край Богров

екоотпадъци

Източник: novinar.bg

Модерен завод за преработка на битови отпадъци ще има край София до по-малко от две години. Вече е направена първа копка на предприятието край столицата в Хан Богров. Той е единственият проект за подобен модерен начин на третирането на отпадъците, който се реализира в България по европейската оперативна програма „Околна среда“.

Заводът ще бъде изпълнен от консорциума „Егерсман и Ко”. Българо-немското обеденение е класирано на първо място за проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на отпадъците, като част от него e Recycling Bulgaria. „Инсталацията ще се отличава с най-висока степен на автоматизация, което я прави значителна в европейски и световен мащаб.”, съобщиха от Recycling Bulgaria.

След преработка на сметта ще се получава електрическа и топлинна енергия от биогаз, както и висококачествен компост за селското стопанство и домакинствата. Съоръжението трябва да бъде проектирано и построено за 19 месеца. Предвижда се заводът да обработва 20 хил. тона растителни и 24 хил. тона хранителни отпадъци годишно и да се получават компост и биомаса за производството на 4.5 хиляди мегавата електроенергия годишно.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: