pixel

Нисковъглеродна къща във Великобритания

zelena kushta

Еко-къща Limpley, кяото се намира в близост до Бат, Великобритания, е нисковъглероден дом, който демонстрира цял набор от екологични практики. Проектирана от Hewitt Studios, частната резиденция използване ниско-въглеродни материали, енергийно-ефективен дизайн, система за събиране на дъждовна вода , екологичен ладншафтен дизайн и и възобновяема енергия. Съвременният семеен дом се слива с околния пейзаж и дори има станция за зареждане на електромобил.

zelena kushta

Hewitt Studios наскоро завърши еко-къщата Limpley, използвайки местни и ниско-въглеродни материали. Сертифицирана от горското стопанство дървесина е използвана за основната структура на къщата и за нейната облицовка, а бетонът съдържа рециклирана летлива пепел.

Плътно затравящата се дограма свежда до минимум загубите на енергия. Система за механична вентилация и рекуперация на топлината (MVHR) осигурява чист въздух и енергийно-ефективен контрол на климата. По време на по- умерените месеци MVHR системата може да бъде изключвана в полза на естествената вентилация благодарение на преобладаващите ветрове. Домът е изграден чрез активни и пасивни стратегии, голяма термична маса и както и сенници за максимално добро управление на енергията на слънцето. Дъждовната вода се събира от покрива и се използва за напояване на зеления покрив, засят с тлъстига, както и на зеленчуковата градина. Освен това покривът има кутии за приютяване на прилепите и съселите.

Станция за зареждане на електромобили е разположена в предната част на имота, за да „храни“ автомобила на собственика – BMW i3. Монтиран на предния край на сградата е фотоволтаичен масив с мощност 2 киловата, който осигурява електричество за дома и за колата.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: