pixel

Разрешителните за строеж в София надвишават 10-20 пъти ръста на населението

stroitelstvo

Оказва се, че новите жилищни единици са 11 пъти повече от приръста на населнието за последната година по официални данни (2691 души прираст на населението в Столична община). Новите офис площи (административни сгради) са 20 пъти повече от прираста на населението.

Населението на Столична община нараства с внушителните 37 169 души през 2011 г., което е много повече от между 1792 и 9648 души преди и след това.

За последните 4 тримесечия, за които има данни (до второто тримесечие на 2019 г.) са издадени разрешителни за 15 808 жилища, което е тройно над 2007 и 2008 г., когато са получили разрешение за строеж по около 5000 жилищни единици. Ако приемем, че във всяко от новите жилища ще живят по 2 души, то само за разрешените в последната година е нужен прираст на населението от 30 000 души.

Много от новопостроените жилища ще излязат на пазара на наеми и/или продажби и вероятно ще натиснат цените. Някои имоти вероятно ще останат празни или ще бъдат давани под наем на по-ниски цени, което да доведе до по-ниска от очакваната от собствениците им доходност.

От друга страна от 2010 г. до първото тримесечие на 2019 г. са издадени разрешителни за строеж на административни площи за 1,6 млн. кв. м., което по 8 кв. м. на служител прави площи за 202 хил. души. Като се отчете фактът, че от общото население на Столична община от 1 328 120 жители към 31 декември 2018 г. значителна част са пенсионери, ученици, самонаети лица, трайно безработни и т.н., може да се окаже, че почти половината служители ще работят в нови офиси. Бъдещето на най-старите офиси може да е събаряне, преустройство и излизане на пазара под нов вид. Много компании, които в момента се намират в други сгради, например наели са площи в жилищни имоти, ще имат възможност да се преместят в по-качествени, нови сгради.

Причините за строителният бум са ниските лихви и желанието на инвеститорите да спечелят. Не е ясно обаче дали сметките им ще излязат верни, ако разрешителните за нови сгради продължат да се увеличават, предвид демографската криза в България, която се отразява и на София.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: