pixel

Немска технология спасява Каменар от безводие

вода

До дни ще започне подмяната на тръбите в село Каменар, където възникват чести затруднения с нормалното подаване на вода. Тръбите вече са доставени на място, съобщи Дарик радио. Община Варна пое ангажимент да реализира за сметка на бюджета прокопаването на трасето и полагането им.

Проблемът с водоподаването във високата част на Каменар възниква периодично. Причината е, че водата, която стига до тази част на селото, е с променливо налягане, по-често ниско. Тя се подава от помпена станция „Батова”, която захранва Каменар, Кичево и част от „Виница”.

От последната подмяна на проблемния тръбопровод са минали само две години. Проблемът е поставян нееднократно на вниманието на Община Варна. Решението му бе подсказано преди няколко месеца от председателя на комисията по финанси и бюджет в Общинския съвет Иван Портних, който насочи специалистите на дружеството към технология, предотвратяваща котлените отлагания.

След направени допълнителни проучвания „ВиК – Варна” се свърза с немска компания, която предлага уникални за България устройства за преобразуване на водата така, че да няма отлагания на варовик по тръбите. Изпратени бяха проби на водата, които да позволят на немските специалисти да разработят устройства, подходящи за нашите условия.

За да не се отлага решаването на проблема, са предприети аварийните мерки по подмяна на тръбите. Веднага след приключване на предварителните проучвания и уточняване на техническите параметри с немските специалисти ще се пристъпи и към внедряване на устройствата за преобразуване на водата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: