pixel

Намалете времето за монтаж на преносимите скелета

Layher

Темата за ефективността на строителния обект става все по-важна, и то не само след рязкото покачване на цените. Резултатът от това са кратките графици, в които всички строителни професии трябва да работят безпроблемно заедно. Ето защо скелето попада все по-често във фокуса на вниманието, обяснява Тобиас Кехлер, управляващ директор на компанията Layher, отговарящ за строителната техника.

„Скелетата на Layher се използва в целия строителен процес – от стълбищните кули в изкопната яма, през класическото фасадно скеле, до мобилното скеле. Колкото по-ефективно могат да бъдат монтирани те, толкова по-добре за обекта.“ Според неговия опит решаващи са три фактора: „Правилното системно решение, внимателното предварително 3D проектиране и квалифицираният монтаж и демонтаж“. Тези фактори са допринесли и за успеха на изграждането на цял комплекс, състоящ се от административна сграда и интегрирано производствено хале. Тук за полагането на място на бетона плоча от приблизително 50 см беше необходима кофражна конструкция с обем 7200 м³ – с интегрирана работна пътека и стълбищна кула за достъп до височината. Кратките срокове за изграждане на скелетната конструкция не само бяха спазени, но и времето за монтаж беше намалено наполовина.

Интегрираният системен подход на Layher означава, че строителните предприемачи винаги разполагат с решения, съобразени с конкретните им нужди, потвърждава управляващият директор. „Системите се състоят от няколко основни компонента, а за почти всяко допълнително изискване има подходящи допълнителни компоненти. Това позволява задачите да се решават още по-бързо и ефективно. В този проект системата Allround Shoring TG 60 беше убедителна както по отношение на икономичността, така и на безопасността на труда.“

В допълнение към ниското тегло на компонентите и технологията за безанкерно свързване, предимство беше и променливата дължина  на пътеките. „С TG 60 дължините на пътеките могат лесно да се адаптират към геометрията на конструкцията и спецификациите на натоварването“, допълва Кехлер. „В този случай беше използвана решетка с дължина 2 метра вместо стандартната решетка от един метър. Това опрости логистиката и в същото време гарантира, че могат да бъдат спестени около 30 % от кофражните платформи. Това означава по-малко материал и следователно по-кратко време за монтаж.“

Layher

Това стана възможно и благодарение на използването на алуминиевата конструкция TwixBeams, която вече е носител на няколко награди. „Нововъведението TwixBeam има много по-висока товароносимост от конвенционалните носещи греди H20, което означава, че носещата способност на TG 60 може да се използва оптимално и количеството на използвания материал може да се намали чрез увеличаване дължините на платформите. Адаптирането към геометрията, например в областта на стените, също може да се реализира със серийни компоненти, без да се налага трудоемко рязане.

В системата могат да бъдат въведени и други изисквания: Универсалната конзола за разширяване на скелето в края направи излишно поставянето на допълнителни укрепващи кули. Достатъчно беше да се интегрират системни пътеки на скелето, за да се осигури безопасна работна платформа под кофража. Стълбите на платформата също осигуряваха безопасен и бърз достъп до височините. Дори и с работни материали.“

Планирането на мобилната конструкция е извършено от приложните инженери на Layher, които от години разчитат на предимствата на цифровото 3D проектиране. „Дигитализацията има огромни предимства и при проектирането на скелета. Контрол на разходите. Прозрачност. И най-вече надеждност на планирането и сроковете – особено когато графиците са кратки, това е от съществено значение“, споделя Роланд Хасерт, ръководител на отдел „Приложно инженерство BAU“ в Layher. Неговият екип редовно анализира изискванията на пазара – като например тези в областта на цифровизацията.

С Layher SIM ноу-хауто се превърна в процес, специално адаптиран за изграждане на скелета. Layher SIM предлага на клиентите лесни възможности за дигитализиране на работните стъпки през целия жизнен цикъл на даден проект за скеле – от планирането и логистиката до изпълнението. За внедряването в Layher се използва LayPLAN SUITE: „Интегрираното софтуерно решение предлага подходящи модули за всяко изискване, които могат да се използват самостоятелно или в комбинация.

Както и при този проект за мобилно скеле: Първата стъпка беше подробно 3D планиране с LayPLAN CAD. Моделът на скелето можеше постоянно да се съгласува с нашия клиент въз основа на реалистичната визуализация и да се коригира, ако е необходимо. След това готовият проект със всички данни се прехвърля в програмата за изработване с помощта на LayPLAN TO RSTAB. Така отпада необходимостта от отнемащо време и евентуално погрешно повторно моделиране. След завършването му от 3D планирането можеха да се получат 2D планове с връзки към 3D модела на скелето, а в същото време чрез LayPLAN MaterialManager можеха да се изготвят надеждни списъци с материали за логистиката. По този начин необходимите материали бяха на място в точното количество в началото на монтажа“, казва Хасерт.

Тъй като монтажниците работеха за първи път с новата алуминиева греда TwixBeam, в началото те бяха придружавани на обекта от опитен бригадир на Layher – важна част от широката гама от услуги на Layher. Те включват обширна техническа документация с технически брошури и подробни инструкции за монтаж и употреба, подкрепа от приложни инженери, включително съвети по изграждането и самия обект, планиране на изпълнението както и широка семинарна програма.

Ако на обекта не е наличен кран, подпорните кули могат да се монтират и в изправено положение. Често те могат да бъдат издигнати на голяма височина – около 10 м в този проект – много безопасно. Подпорните кули Allround TG 60 имат интегриран защитен парапет. По този начин приложимите разпоредби за безопасност могат да бъдат изпълнени икономично.

Компанията е представена на българския пазар от Layher България.

Снимки: Layher

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: