pixel

Най-честите нарушения в строителството

stroitelstvo

Необезопасени отвори в строителните и конструктивни елементи (стени, етажни плочи и други) са сред най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда по време на извънредната инспекционна кампания в строителството през август и септември. Недостатъчното обезопасяване създава опасности от падане от височина както на хора, така и на тежки предмети, които могат да наранят работещи или преминаващи.

Често строителите работят на външни скелета и етажни плочи без подходящо обезопасяване с достатъчно високи и стабилни парапети, ограждения или покрития. Парапети липсват нерядко и по мостчетата, които се използват за преминаване над изкопи. Самите изкопи не се укрепват при извършване на дейност в тях и има опасност от свличане на земни маси. Допуска се в близост до ръба им да се работи с машини, да се насипва земна маса и да се стоварват строителни материали, което също е предпоставка за свличане. Обезопасяването на изкопите не е достатъчно сигурно, за да предотврати падане на преминаващи хора в тях, съобщават от fakti.bg.

Разхвърляни строителни материали и инструменти по работните площадки, както и опънати електрически кабели, които могат да предизвикат тежки злополуки в резултат на спъване, констатират още инспекторите. Липсата на обезопасяване на електрическите кабели може да доведе и до нарушаване на изолацията им, което създава  риск от инциденти в следствие на удар от електрически ток.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: